Positief en NUTTIG stemmen  (Federale verkiezingen 13/06/2010)

 

Sta jij niet op een lijst dit jaar, Wim?
De vraag werd regelmatig gesteld.

Wel, helaas bestaat mijn partij SLP (het voormalige Spirit) niet meer, nadat de kiesdrempel ons bij de Vlaamse verkiezingen in 2009 geen eerlijke kans gaf.
MAAR politiek houdt me natuurlijk nog wel bezig!

Ik wil ook een nuttige stem geven, die invloed heeft, waar het een verschil maakt.

Nog steeds zoeken mensen naar stemadvies. En spreken daarbij ook mij aan.
Vandaar deze ene extra boodschap.

Wim Durang

De mensen zijn de politiek moe. Na jaren bijna onophoudelijke politieke crisis, geruzie en immobilisme, blijven er vandaag  nog altijd zo veel onbeslisten die niet meer weten welke politici écht het land vooruit kunnen/willen helpen. En met verstand, praktijkgericht de problemen en de toekomst aanpakken. Integere doorzetters die nog aan politiek doen voor hun idealen en voor het welzijn van de mensen.

Al die ervaring, talent en visie die er was in SLP, wat doe je dan ermee? De uitgebreide Partijraad van SLP (waar ik bij was) heeft eind vorig jaar democratisch en gezamenlijk beslist om onze sociaal-liberale boodschap verder uit te dragen binnen het kader van Groen! Deze integratie is nog volop aan de gang en in evolutie. Onder de leiding van Geert Lambert is zo het profiel van Groen! nu al verbreed : het verkiezingsprogramma beschouwt bijvoorbeeld de vrijemarkteconomie of een staatshervorming niet langer als negatief.
Op het vlak van duurzame economie, diversiteit en een integere politiek, stonden Groen en SLP in het verleden al heel dicht bij elkaar.

De herverkiezing van Geert Lambert in de Senaat moet ervoor zorgen dat het sociaal-liberale gedachtengoed in ons land een stem blijft houden.

Voor het eerst sinds 20 jaar ben ik nu zelf geen lid meer van een nationale politieke partij. Dat zou trouwens (voor het eerst) niet verenigbaar zijn met mijn lokaal politiek engagement, waarvoor ik tot nu toe dit offer wel aanvaard). Ik ben nu wel kritisch sympathisant van Groen! en in het bijzonder dus de sociaal-liberale invloed erbij.Niet onbelangrijk: volgens de rapporten van De Standaard en De Morgen waren de parlementsleden van Groen! gemiddeld de beste werkers in het parlement.
Ook SLP-(nu Groen!-)senator Geert Lambert scoorde bij de betere parlementsleden, (zelfs al had hij als partijvoorzitter ook al heel wat werk).Enkele redenen waarom ik zelf de samenwerking met Groen! graag steun :

 1. Iedereen zal erkennen dat men niet bij Groen! actief is om een gemakkelijke zetel (of “postje”) te bekomen. De drijfveer is oprecht: idealisme.
  Niet verwonderlijk is voor Groen! het eerste aandachtspunt bij deze verkiezingen: de geloofwaardigheid van de politiek herstellen.
 2. Het is een partij die niet gebonden is aan ziekenfondsen, vakbonden of andere gekleurde belangenorganisaties. Dat maakt dat de partij vrij is om louter op basis van haar  programma te werken, ten voordele van het gemeenschappelijk belang.
 3. Het algemeen belang heeft er voorrang op het partijbelang; men zal stevig oppositie voeren als het nodig is, maar ook constructief zijn als dat het belangrijkste is.
 4. Groen! richt zich steevast op duurzaamheid, op lange-termijnvisie, alsook op het ruimere kader en heeft een sterke internationale visie (de wereld is immers ons dorp geworden, en alles is met elkaar verbonden).
 5. Deze partij vindt diversiteit in de samenleving een pluspunt en verrijking.
 6. (Jongeren voelen er zich thuis, want) je kan er progressief meedenken zonder taboes en pragmatisch tot vernieuwende oplossingen komen.
 7. Werken aan gelijke kansen voor iedereen, is werken aan een echte samen-leving. Groen! is oprecht bezorgd om onze sociale verworvenheden te versterken.Op een moment dat (gelukkig) álle Vlaamse partijen stappen vooruit willen zetten in de Staatshervorming, BHV eindelijk gesplitst willen, en meer (coherente) bevoegdheden willen geven aan de deelstaten, worden structuren niet meer mijn hoofdkeuze.
Steeds moet trouwens de inhoud primeren: wélk land willen we, wat moet er gebeuren voor het welzijn van degenen die het meest ondersteuning nodig hebben? Hoe beheren we het land zodat ook de volgende generatie het minstens even goed heeft? Wie pakt het gevaar van onze staatsschuld aan, de onvoldoende voorbereide pensioenplannen, de garantie van goede gezondheidszorg, een gezonde leefomgeving in de komende decennia. Zullen we internationaal voldoende een rol spelen voor meer mensenrechten en minder geweld?

Omdat ik niet geloof dat de jarenlange impasse kan doorbroken worden door polarisatie en haantjesgedrag, maar (zeker in onze Belgische context) enkel door dialoog en constructief verantwoordelijkheid op te nemen, vind ik het duidelijk wat mijn positieve keuze moet zijn.Zo wil ik nu absoluut mijn steentje bijdragen om Geert Lambert in het parlement te houden (zijn herverkiezing vanop de 2de plaats op de Senaatslijst is namelijk nog niet zeker!). Zo voel ik mijn stem aan als extra nuttig !

Geert Lambert is, al heel mijn politieke leven, een medestander voor eerlijke, duurzame, pragmatische, sociale, progressieve politiek.
Met roepen en alles op een externe vijand steken, geraak je niet vooruit. Ik wil inhoud, en vooruitgang in de volgende 4 jaar, in het bijzonder voor de mensen die dit het meest nodig hebben.

Ik geef ook al zeker mijn STEM op de Kamerlijst in BHV aan:
6de opvolger Geert De Winter , vorig jaar nog mijn collega op de SLP-lijst voor onze regio, en aan de speciale lijstduwer Bart Staes , ook een oude Spirit-collega en algemeen aanzien als het meest degelijke Vlaamse europarlementslid.

Ik hoop dat deze eenmalig rondgemailde toelichting van mij, om diverse vragen tegemoet te komen, je niet stoort, en mensen die twijfelen misschien zelfs kon inspireren. Hopelijk kan iedereen op verkiezingszondag een gefundeerde inhoudelijke keuze maken! Ons land heeft het nodig.Vriendelijke groeten,

Wim Durang

 • Oud-nationaal partijraadslid van VU en Spirit
 • Kandidaat bij parlementsverkiezingen in 1999 en 2009
 • 1ste opvolger Gemeenteraad Lennik voor LENNIK 2000
 • Secretarisfunctie bij LENNIK 2000
 • Lid (en oud-voorzitter of -bestuurslid) van diverse gemeentelijke adviesraden en verenigingen
 • Vrij denkend & kritisch burger


Wim steunt Geert Lambert
Wim steunt Geert Lambert.
Ons parlement heeft mensen als Geert nodig!


Bookmark and Share


© www.wimdurang.be