Windmolens lichtervelde

Drielindenbeek - kasteelbeek

Uitzicht

geen windmolens in lichtervelde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuws en updates inzake het dossier kan u bekijken bij het tabblad Nieuws.

Hieronder ziet u het laatste bericht van 6 mei 2014:

“Inzake de problematiek van de windmolens te Lichtervelde werd eerder door de Gewestelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar de bouwvergunning toegekend, beslissing waartegen het buurtcomité beroep heeft ingesteld.

Thans is het buurtcomité uitermate verheugd te mogen vernemen dat de Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen op 24 april jongstleden de milieuvergunning heeft geweigerd inzake de windmolens in de vallei van de Drielindenbeek te Lichtervelde.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lichterveldse buurtbewoners uit de vallei van de Drielindenbeek slaan de handen in elkaar. Ze richten het buurtcomité Leefbaar Lichtervelde op nadat bekend werd dat er in het landelijk gebied de vallei van de Drielindenbeek drie windmolens zouden worden gebouwd. Invoering van hernieuwbare energiebronnen mag immers niet ten koste gaan van de levenskwaliteit, veiligheid en gezondheid van de omwonenden.

Het buurtcomité benadrukt wel dat ze in geen geval negatief staan tegenover hernieuwbare energie.
Ze willen met hun acties vooral waarschuwen voor de impact van het plaatsen van de molens zo dicht bij woongebied en de bewoners op basis van correcte informatie hun mening over het project laten vormen.

De nadelige gevolgen van windmolens op zulke korte afstand tot woningen worden door de projectontwikkelaars doorgaans immers erg geminimaliseerd. Ondanks de vele wetenschappelijke studies omtrent de voorliggende problematiek en wetgeving in andere ons omringende landen. Zo mag een windmolen in Frankrijk pas op 1500m van de dichtst bijzijnde woning worden geplaatst.

overzicht info website

Bij de rubriek nieuws kunt u alle communicatie van het buurtcomité meevolgen!

Bij inplanting krijgt u informatie over waar men de windmolens precies zou plaatsen.

Bij argumentatie vindt u de argumenteren en bezorgdheden bij plaatsen van de windmolens op die plaats.

Wilt u zelf ook iets doen, u kan ons steunen door het ondertekenen van de petitie of zelf uw eigen bezwaren te uiten. Meer info vindt u bij steun.

De bezwaarschriften vindt u bij bezwaarschrift terug.

Ten slotte kan u bij links verschillende wetenschappelijke studies, artikels en filmpjes terugvinden waar we in deze website naar verwijzen.