Illustratie van de invloed van de parameters a, b, c en d op de grafiek van f(x)= a.sin(bx c) d

Er wordt gebruik gemaakt van het JCM-applet.

Dit applet is configureerbaar door het aanpassen van de broncode in de webpagina.

 

 

Meer info over dit applet op de website van JCM of via "Een wereld vol krommen"

 

Java Components for Mathematics
Version 1.0

Hobart and William Smith Colleges

August 2001