Titratie

Kies eerst welk soort titratie je wenst uit te voeren, geef daarna de nodige gegevens over het zuur en de base in, kies (eventueel) een indicator en klik op de knop "Titratie".

Titratie van

Z U U R       B A S E      
volume   concentratie   volume   concentratie
ml   mol/l   ml   mol/l
 

  Indicator:

Geen
Methyloranje
Broomthymolblauw
Fenolftale´ne

 
 
 
 
 
 
 
 


Terug