Start Verloop WO II Pamfletten Woordenlijst Verhaal Vragenlijst Wie zijn wij? Links Gastenboek

 

 

Verloop WO II

Voor de oorlog Begin WO II Thema's Einde WO II Na de oorlog Belangrijke personen

 

U zal meteen merken, als u onze teksten leest, dat er over feiten buiten Europa niets geschreven staat. Dit hebben wij bewust zo gedaan omdat we ons onderzoek enkel en alleen wilden toespitsen op Europa. Dan zal u ook meteen zien dat we landen als de Verenigde Staten en de Sovjetunie, die niet tot Europa behoren, ook besproken hebben. Wel, we hebben dit  gedaan omdat deze landen en de gebeurtenissen die zich er afspelen ook beslissend zijn geweest voor het verloop van de oorlog hier in Europa.

Wij wensen u veel leesplezier...