Eethoekjecafé

Rustpunt in woelige wereld

` rust - punt het -woord rustpunten punt, plaats waar gerust wordt; steunpunt