WORKSHOP

VERDER STUDEREN

dag locatie tijd personen
29/11/2012 REDINGENHOF 6:15 P.M. MAX. 16 “Get over the idea that only children should spend their time in study.
Be a student so long as you still have something to learn, and this will
mean all your life.”. Henry L. Doherty (Amerikaanse oliemagnaat)

INLEIDING

Welkom op de website van onze workshop. Hier willen wij jou graag alle informatie geven die we ook hebben meegedeeld tijdens de workshop. De verschillende pagina’s zullen dan ook de structuur van onze workshop volgen.

Veel leesplezier,

Charlotte, Pauline, Wannes en Kevin

p.s. Bekijk ook zeker eens onze wervingsflyer

WAAROM DEZE WORKSHOP?

Wanneer een adolescent afstudeerd van het middelbaar onderwijs, heeft hij of zij slechts een zeer beperkte kennis van de structuur van het hoger onderwijs. Het is de taak van de leerkrachten in het secundair om haar leerlingen bij te staan met raad en daad. Daarom hebben wij besloten deze workshop te organiseren. Eerstejaarsstudenten moeten goed ingelicht starten aan hun carrière in het voortgezet onderwijs en onderweg alles ontdekken. Bekijk zeker ook eens het onderstaande filmpje, waarin eerstejaarsstudenten antwoorden op enkele vragen over de structuur van het hoger onderwijs in Vlaanderen

WAAROM VERDER STUDEREN?

Op deze pagina zal je alles kunnen lezen over de voordelen van verder studeren. Niet alleen de voordelen zullen echter worden aangetoond, maar ook de nadelen. Deze zijn zeker even belangrijk en essentieel om een goede keuze te kunnen maken en jouw leerlingen te helpen om de juiste beslissing te nemen.

BOLOGNAVERKLARING

Om jouw leerlingen te helpen met een juiste beslissing te nemen moet je uiteraard weten hoe het hedendaagse hoger onderwijs gestructureerd is. De informatie over het Bologna akkoord uit 1999 is hierbij belangrijk om de achterliggende betekenis van enkele constructies in het hoger onderwijs te begrijpen.

BAMA-STRUCTUUR

De BaMa-structuur en de onderwijsladder zijn de fundamenten van het onderwijs in Vlaanderen en zelfs in Europa. Een leerkracht secundair onderwijs moet deze zaken weten om zijn leerlingen op een correcte wijze advies te kunnen geven over verder studeren. Lees dit onderdeel dus zeker aandachtig door

LEERKREDIETSPEL

Tegenwoordig is het belangrijk om een goede keuze te maken, want je kan niet blijven studeren. Eén van de redenen, waarom dit niet gaat, is het leerkrediet. Om op een plezante wijze hiermee kennis te maken hebben wij het leerkredietspel ontworpen. Dit spel dient ervoor om leerkrachten en eventueel ook leerlingen kennis te laten maken met het systeem op een interactieve manier. Het zelf ondervinden in een informele omgeving lijkt ons de beste leerschool.

NUTTIGE LINKS

Ten slotte kan je op deze pagina nog enkele links bekijken die wij ook hebben gebruikt bij het voorbereiden van onze workshop.