Door het Qt raamwerk van TrollTech te combineren met C++ is het mogelijk meertalige, multiplatform toepassingen te ontwikkelen met een Graphical User Interface (GUI). Daartoe bevat Qt gereedschappen zoals Qt Designer, Qt Assistant en Qt Linguist. Om het werken met die gereedschappen onder de knie te krijgen, vind je hieronder een reeks verwijzingen naar handleidingen voor zelfstudie.

Relatief eenvoudige opdrachten

GUI Programming in C++ using the Qt Library
The Independent Qt Tutorial - Chapter 5
Using Images
Einführung in den Qt-Designer 3.0
Qt library ; fast & easy usage
Session 26 : 'Hello Qt' and 'Simple Calculator' projects
Qt Tutorial : Designing a replacement Notepad
Qt : Een triviale interface : boter, kaas en eieren (pdf formaat)
The Independent Qt Tutorial - TOC (From simple to complex tasks)

Merkelijk complexere taken

Coding C++ Applications with Qt Designer (Open a text file for editing)
Adding WhatsThis Help To KDE Applications
Creating Database Applications
Rapid Dialog Design with the Qt C++ GUI Toolkit
QT Designer Tutorial : Fractals in an OpenGL widget
Customizing and Integrating Qt Designer
Linux Magazine | November 2003 | Programming with Qt, Part 1
Linux Magazine | December 2003 | Programming with Qt, Part 2
Linux Magazine | January 2004 | Programming with Qt, Part 3
Qt Plugins HOWTO
A tutorial to learn KDE 3 & QT 3 : How to implement 'User defined settings'
Tutorials zum KDE Programmieren (Commented links)
KDE Tutorial

Voorbeelden voor de KDE desktop

Naast Qt widgets kan je ook KDE widgets gebruiken. Daardoor verliezen toepassingen echter hun multiplatform aspect. Zij kunnen dan enkel nog onder Linux gecompileerd worden. Sommige van de onderstaande voorbeelden worden bovendien uitgewerkt met KDevelop. Die IDE is in moeilijkheidsgraad vergelijkbaar met 'MS Visual C++' ®. Een verwittigd iemand is er twee waard !

Om je kennis van Qt Designer verder uit te diepen, kan je natuurlijk elk voorbeeld opbouwen door uitsluitend Qt Designer te gebruiken. Sterkte !

Kdevelop & QT Designer: Hello World
Qt Designer and KDevelop-3.0
KDE Visual Development Tutorial
Andamooka: KDE 2.0 Development