Homepage - Wouter De Laender Taak Netwerknavigatie 2 BDI (AW)
Taak Netwerknavigatie - Censuur op het internet

Wouter De Laender (2AW-BDI) Schooljaar 2003/2004)

[Vergelijk webgids - Webrobot]Voor het vak Netwerknavigatie kregen we de opdracht een webgids en -robot met mekaar te vergelijken, en dat aan de hand van een vooraf gekozen onderwerp (via een opgelegde keuzelijst).
Naast een eerste kennismaking met HTML, was het tevens een kans het verschil tussen een gids en robot aan den lijve te ondervinden.Naast deze homepagina zijn er nog twee andere pagina's - webrobot en webgids - dewelke alle twee gelinkt zijn aan de homepagina en tevens aan mekaar. Verder worden alle afbeeldingen gelinkt aan sites die relevant zijn naar onderwerp.

Over de relatie tussen censuur en het internet is er een overvloed aan informatie te vinden, het jammere is vaak dat zij vanuit een nogal beperkte visie bekeken wordt - je bent er voor of je bent er tegen; er lijkt slechts weinig tussenin te liggen. Bij deze heb ik mij niet bezig gehouden met het geven van mijn visie op dit alles, daar dit ons te ver zou brengen. Ik heb echter geprobeerd om de bekomen zoekresultaten zo objectief mogelijk te benaderen. Ik leef in de hoop dat dit mij bij deze gelukt is.Wouter De Laender - 2 BDI/AWvoor vragen en/of opmerkingen
terug naar boven
naar de webgids
naar de webrobot