studiebeurs / studiefinanciering / studietoelage
  > start > inschrijvingsgeld
inschrijvingsgeld
Bij een inschrijving voor het hoger onderwijs dient er betaald te worden: het inschrijvingsgeld. Dat bedrag kan soms al eens op de maag liggen, maar je kan misschien van vermindering genieten. Er zijn twee groepen die recht hebben op een vermindering: de beursstudenten en de bijna-beursstudenten. Beide categoriën worden gedefiniëerd in het decreet van ... (nog niet gepubliceerd in het B.S.)
 beursstudent
Student die aan de financiŽle voorwaarden voldoet om een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap te ontvangen;
student, onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie, die beantwoordt aan de criteria voor het verkrijgen van een studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap;
een DGOS-bursaal, een BTC-bursaal of een bursaal in de programmaís van de ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse Interuniversitaire Raad is.
 bijna-beursstudent
Student waarvan het referentie-inkomen hoogstens 1.240 euro boven de financiŽle maximumgrens ligt zoals bepaald in het reglement op de studiefinanciering, maar anders wel beursstudent zou zijn.
 beurstarief
Het laagste tarief voor het inschrijvingsgeld, toegekend aan de beursstudenten. Let op: het beurstarief bestaat voor de gewone bachelors en gewone masters en voor de academische lerarenopleiding, maar niet noodzakelijk voor andere opleidingen! Informeer je.
Je moet wel onthouden dat het inschrijvingsgeld in eerste instantie een zaak is van de school, niet van de Afdeling Studietoelagen. De onderwijsinstelling is maar verplicht het beurstarief voor het inschrijvingsgeld toe te kennen op het ogenblik dat je kan aantonen/bewijzen aan de voorwaarden te voldoen. Dat bewijs lever je het makkelijkst met de beslissing van de Afdeling Studietoelagen; door een studiefinanciering aan te vragen. Maar dat is dus niet verplicht, je zou het ook zelf kunnen aantonen.
Bij de inschrijving moet je normaal minstens het beurstarief betalen. Zo volstaat het meestal bij (o.a.) de UGent, KULeuven en de TUL om bij de inschrijving slechts het beurstarief te betalen als je aangeeft een studiefinanciering aan te vragen. Dan kan je later, indien een negatieve beslissing van de Afdeling Studietoelagen volgt, de rest bijpassen.
Andere onderwijsinstellingen verwachten eerst het bewijs dat je vorig jaar een financiering kreeg om te volstaan met het beurstarief bij de inschrijving. Nog anderen willen dan weer dat je eerst alles betaalt en betalen later het eventueel teveel terug. Navragen dus!
Indien je geen aanvraag voor een studiefinanciering doet en/of het bijna-beursstudenttarief toegekend wil krijgen moet je dat bij de sociale dienst van de onderwijsinstelling aanvragen.
studiebeurs / studietoelage / studiefinanciering