studiebeurs / studiefinanciering / studietoelage
  > start > intro
Nog even dit:
  • Voor het hoger onderwijs is er een nieuwe structuur: de bama-structuur met bachelor- en masteropleidingen. Binnen die opleidingen heb je nu soms een vrijere keuze over de opleidingsonderdelen. Het is dus belangrijk te weten waar je je voor inschrijft, wat het aantal studiepunten is en welke credits je al hebt.
  • met de nieuwe structuur en flexibiliteit in het hoger onderwijs, moet je in de vragen voor een 'jaar' of 'studiejaar' ook steeds 'semester' lezen, naargelang je inschrijving;
  • deze webstek behandelt de voorwaarden niet op zich, al kan er soms rechtsonderaan wel het artikel staan uit de wetgeving die die voorwaarde omvat waar de vraag op gebaseerd is. Aan de hand van jouw antwoorden testen we wel of je voldoet aan de nationaliteits- en pedagogische voorwaarden. In de vragen die we je stellen zitten indirect dus wel de voorwaarden vervat;
  • je gezinssituatie kunnen we niet bepalen en ook over het voldoen aan de financiële voorwaarden kunnen we ons hier niet uitspreken, we kunnen je er alleen informatie over geven. Dat moet namelijk door de dossierbeheerders berekend worden;
  • als we je melden dat er geen toelage kan toegekend worden is dat omdat je niet voldoet aan de nationaliteits- of pedagogische voorwaarden en dan wel die voorwaarde die vervat zat in de laatste vraag die we je stelden (in samenhang met de eerdere antwoorden die jij gaf);
  • je statuut als student kan je NIET kiezen, die wordt bepaald door je (gezins)situatie of leefeenheid. De vragen zullen je statuut aanwijzen, de dossierbeheerders beslissen uiteindelijk;
  • de antwoorden dat we je meegeven zijn afhankelijk van jouw kennis van je situatie en je oprechtheid! Dit geldt evenzo bij de Vlaamse Infolijn.


Hou een pen bij de hand, want bij deze icoontjes kan het nuttig zijn de informatie die meegegeven wordt neer te pennen. Die info heb je namelijk nodig wanneer we vertellen hoe het aanvraagformulier in te vullen en het dossier klaar te maken.
 

 
studiebeurs / studietoelage / studiefinanciering