Louis
Privacy-beleid

U kunt de Louis-website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u contact zoekt moet u uw persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal Louis ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

1. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens
De persoonlijke gegevens die Louis verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen die deze informatie nodig hebben. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Louis geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. Louis geeft in geen geval persoonsgegevens door aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt.

2. Doel van verwerking
Louis verwerkt de persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en evenementen van Louis. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat melden.

3. Toelating voor verwerking
Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Louis uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als Louis uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, dan zal hij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.


4. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die Louis over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Louis verwijderd worden.

december 2009

Feiten

- Louis werd geboren op 29 augustus 2009.
- Louis is een superschattig, slim, lief, mooi, aanhankelijk, poezeke.
- De somali is een betrekkelijk jong ras en wordt nog maar een 40-tal jaar gekweekt.

Feiten

- Louis heet eigenlijk Exit van Abysila's.

Feiten

Louis is een somali; een elegant gebouwde kat met een getickte tabby langharige pels. Het is het dochterras van de kortharige abessijn.