winstuff  |


Memtest86

 1. Wat?

  Memtest86 is een programma dat het geheugen (de RAM) van je pc "grondig" test.
  Zoals de meesten al gemerkt hebben, wordt het geheugen tijdens het opstarten getest door een klein programmatje in de BIOS.
  Dit is echter geen grondige test en kan tot gevolg hebben dat je pc crasht of dat er verkeerde data geschreven wordt naar de harde schijf bij het gebruik van slecht geheugen.


  Memtest86 evalueert de mogelijkheid van het geheugen om data uit te wisselen.
  Het slaat vele verschillende, unieke bitpatronen op in de RAM en controleert of deze patronen een tijd in het geheugen blijven zonder te wijzigen.

  Hoe langer je het programma laat runnen, hoe beter je weet of de RAM bestand is tegen fouten door het intensief gebruik van de RAM.
  Het is dus aangeraden Memtest86 uit te voeren gedurende een nacht.
  Als er in de nacht geen problemen voordoen, betekent dit dat RAM goed is, ook bij intensief gebruik.
  Gedurende de test komen de RAM's serieus warm.

  Als er zich nu meerdere latjes op je moederbord bevinden, dan moet je door eliminatie het slecht latje eruithalen. De test wordt dan wel een aantal keer uitgevoerd.


 2. Waar te vinden?

  Memtest86 kan je vinden op de website http://www.memtest86.com.

  Memtest86 is een programma dat gebasseerd is op unix en is daarom niet direct bruikbaar onder windows.
  Door het een opstartdiskette te maken met het programma erop kan het uitgevoerd worden tijdens het opstarten.
  Dit houdt wel in dat de settings in de BIOS zo moeten ingesteld worden dat de pc opstart van de A (diskettestation).

  Windowsgebruikers kiezen op de website voor een voorgecompileerd programma voor windows of DOS.


 3. Installatie van Memtest86 op een opstartdiskette.

  Om Memtest86 te installeren, moet je:

  • het gedownloade zip-bestand extracten.
  • de map waar je de bestanden hebt opengetrokken.
  • dubbelklikken op "install.bat".
  • het installatieprogramma zal vragen om een blanco diskette in het diskettestation te steken.
  • het programma installeren.


  Om Memtest86 op te starten druk je Ctr-Alt-Del en het programma start op vanaf het diskettestation.

  Opmerking:
  Nadat de opstartdiskette gemaakt is, zal je de inhoud van de floppy niet kunnen lezen in windows.


 4. Commando's van het programma.

  Memtest86 bezit een aantal commando's. Onderaan vind je een help-balk.

  ESC: Verlaat de testen voert een warme herstart uit.
  c : Hiermee kom je in het configuratiemenu, met menuopties:

  1) Cache mode
  2) Test selection
  3) Address Range
  4) Error Summary
  5) Error Report Mode
  6) Serial Console
  7) Restart Test
  9) Reprint Screen

  SP = Set scroll lock (spatiebalk): Dit stopt het scrollen van de foutmeldingen.
  CR = Clear scroll lock (enterknop): Laat het scrollen van foutmeldingen verder gaan.

  Verdere informatie kan je vinden in het bestand "Readme.txt".
  winstuff  |