The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SIVANANDA GITA
Swami Sivananda
0

inleiding

I

Jnana Yoga

II

Raja Yoga

III

Karma Yoga

IV

Bhakti Yoga

V

Japa Yoga

VI

Nada Yoga

VII

Hatha Yoga

  VIII  

Koendalini Yoga

IX

Adhyatma Yoga

VI. Naada Yoga.

1. Met behulp van klanken kan de geest met gemak worden beheerst. Als de geest verdiept is in melodieuze klanken rent hij niet achter zintuiglijke voorwerpen aan.

2. Doe Japa van Soham, geco÷rdineerde met de ademhaling (Ajapa Japa). Beoefen een of twee Pranaayaamas. Je zult de zes geluiden (Anaahata) zeer duidelijk horen en je zult genieten van de muziek van de ziel.

3. De klank die je zult horen zal je doof maken voor alle uiterlijke geluiden.

4. Zit in Padmaasana (lotushouding), Siddhaasana (houding van de volmaakte) of Soekhaasana (kleermakerszit). Sluit de oren met de duimen.

5. Beluister nu de Anaahatageluiden. Dat zal je een wonderbare concentratie geven.

6. Geef elke wereldse gedachte op. Kalmeer je passies. Word onverschillig voor de zintuiglijke voorwerpen.

7. Beoefen Yama (zelfbeheersing) of Sadaachaara (goed gedrag). Concentreer je op de klank die de gedachten zal vernietigen.

8. De eerste klank is chini, de tweede chinchinni, de derde het geluid van een bel, de vierde het geluid van een hoorn,

9. de vijfde het geluid van een luit, de zesde het geluid van cimbalen, de zevende het geluid van een fluit,

10. de achtste het geluid van een tamboer, de negende het geluid van een Mridanga (trom), de tiende het geluid van de donder.

11. Hoor deze klanken in het rechteroor. Verander je concentratie door van de grovere geluiden over te schakelen op de subtielere. De geest zal spoedig opgeslorpt worden in het geluid.

12. Als je de zevende klank hoort, zul je kennis verwerven van verborgen zaken.

13. Met de achtste klank zal je de Paraa-Vaak (het Woord of Logos) horen.

14. Het oog van de intu´tie zal opengaan als je de negende klank hoort.

15. Al je de tiende klank hoort zal je Para-Brahman bereiken.

16. De klank vangt de geest in een val. De geest vermengt zich met de klank zoals melk met water.

17. Hij wordt opgenomen in Brahman of het Absolute. Je zult dan de plaats van de eeuwige zaligheid bereiken.