The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SIVANANDA GITA
Swami Sivananda
0

inleiding

I

Jnana Yoga

II

Raja Yoga

III

Karma Yoga

IV

Bhakti Yoga

V

Japa Yoga

VI

Nada Yoga

VII

Hatha Yoga

  VIII  

Koendalini Yoga

IX

Adhyatma Yoga

VIII. Koendalinie Yoga.

1. Koendalinie is de sluimerende kosmische energie die teruggetrokken is op zichzelf en die, in ons, aan de basis ligt van alle organische en anorganische stof.

2. Koendala betekent : opgerold. Haar vorm is deze van een opgerolde slang (symbool van potentiŽle energie).

3. Koendalinie Yoga behandelt de praktische methodes om in de mens deze grote, primitieve kracht op te wekken.

4. Koendalinie Yoga is een exacte wetenschap. Ze behandelt de Koendalinie Shakti, de zes centra van de spirituele energie of Shat Chakras, het ontwaken van de Koendalinie Shakti en haar vereniging met Siva in de Sahasraara, in de top van het hoofd.

5. Koendalinie Yoga wordt ook Laya Yoga (Laya: versmelting) genoemd.

6. De zes centra worden doorboord (Chakra-Bheda) door de Koendalinie op haar weg naar de top van het hoofd.

7. Aasanas, Bandhas, Moedraas, Praanaayaama helpen de Koendalinie opwekken.

8. Neti, Dhauti, Nauli, Basti, Kapaalabhaati en Traataka zijn de Shat-Karmas of de zes Yoga Kriyaas.

9. Moela-Bandha, Jaalandhara-Bandha, Oeddiyaana-Bandha, Mahaa-Bandha zijn de belangrijke Bandhas.

10. Mahaa-Moedraa, Yoni-Moedraa, Shaambhavie-Moedraa, Khecharie-Moedraa, Shakti-Chalani-Moedraa en Viparieta Kaarani-Moedraa zijn de belangrijkste Moedraas.

11. Sarvangaasana, Shiersaasana, Pashchimottanaasana zijn de belangrijke Asanas.

12. Leer Aasanas, Praanaayaama, Bandhas en Moedraas onder een ervaren Siddha Yogi Goeroe (Siddha: gerealiseerd).

13. Een Goeroe is iemand die de verlichting heeft bereikt, die alle goddelijke deugden bezit, die in staat is de twijfels van zijn leerlingen te verdrijven en leiding te geven op het Yogapad.

14. De Goeroe draagt zijn vermogens over op de leerling door Sankalpa (willen), Drishti (zien), Shakti-Sanchaara (aanraking).

15. Een Saadhaka moet in zijn voeding een volmaakte discipline in acht nemen. Hij moet met mate een Saattvische voeding nemen. Een gulzigaard kan zelfs niet dromen van succes in Yoga.

16. Vast niet teveel. Dat zal je verzwakken.

17. Hij die gelooft in de Schriften, die Sadaachaara heeft (van goed gedrag is), die zich volledig geeft in dienstvaardigheid jegens de Goeroe, die vrij is van afgunst, toorn, waandenkbeelden, gierigheid, ijdelheid, haat en zelfzucht zal de Koendalinie snel kunnen opwekken, de volmaaktheid bereiken en in Samaadhi gaan.

18. De eerste trede van Koendalinie Yoga is reiniging van de Naadies.

19. Kanda (wortel) is gelegen tussen de anus en de geslachtsorganen, heeft de vorm van een ei en is het centrum van het subtiele lichaam. De Yoga-Naadies ontspringen in de Kanda.

20. De Naadies zijn subtiele buizen gemaakt van subtiele materie. Ze geleiden de Praanische stroom.

21. Er zijn 72.000 Naadies. Hieronder zijn de meest belangrijke Idaa, Pingalaa en Soeshoemnaa.

22. Als de Koendalinie ontwaakt, gaat ze door de Soeshoemnaa Naadie in het midden van de wervelkolom

23. De Soeshoemnaa Naadie strekt zich uit van de Moelaadhaara Chakra tot de Brahmarandhra, in de top van het hoofd.

24. Als de Soeshoemnaa Naadie door de twee neusgaten gaat, heb je een wonderbare meditatie en concentratie.

25. Je kunt de stroom van de ademhaling veranderen van Idaa naar Pingalaa of omgekeerd, door concentratie op het linker- of het rechterneusgat, door Khechari Moedra enz.

26. Als je intens Praanaayaama beoefent moet je boter en kandijsuiker eten. Leef op een kleine hoeveelheid melk.

27. Van degene die Chitta Shoeddhi, of reinheid van geest, bezit zal de Koendalinie Shakti ontwaken.

28. Wie zich overgeeft aan zingenot, wie arrogant, trots, oneerlijk, leugenachtig, oneerbiedig jegens zijn Goeroe en jegens Wijzen is, zal nooit succes kennen in Koendalinie Yoga.

29. De Koendalinie Shakti gaat door Moelaadharaa, Svaadhishthaana, Manipoera, Anaahata, Vishoeddha, Aagnyaa Chakras en gaat uiteindelijk in Sahasraara, in de top van het hoofd.

30. De Yogi bereikt in elke Chakra verschillende Siddhis (vermogens) en ervaart Aananda of zaligheid in verschillende graden.

31. Animaa, Laghimaa, Mahimaa, Garimaa, Praapti, Praakaamya, Vashitva, Ishitva zijn de acht hoofdsiddhis.

32. Doera-Darshana (helderziendheid), Doera-Shravana (helderhorendheid), Manojaya (beheersing van de geest), Kaamaroepa, Parakaaya, Pravesha, Iccha-Mrityoe zijn de lagere Siddhis.

33. Tijdens de opstijging van de Koendalinie wordt de ene laag van de geest na de andere verwijderd. De Yogi heeft dan verscheidene visioenen, hij ervaart vreugde en verkrijgt kennis.

34. Als ze de Sahasraara bereikt, verkrijgt hij de hoogste kennis en zaligheid. Hij is dan op de hoogste trede van de Yogaladder gekomen en is helemaal vrij geworden. Hij is nu een volgroeid Yogi.

35. Ten slofte bereikt de Yogi Nirvikalpa (zonder veranderingen van de geest) Samaadhi, de toestand van bovenbewustzijn. Hij verwerft intuÔtie. De echte kennis komt tot hem in een flits.

36. Ook andere tekens wijzen op het ontwaken van de Koendalinie. Het zijn: het tot rust komen van de passies, het verdwijnen van angstgevoelens, het ervaren van vrede, vreugde, extase, sereniteit, Siddhis of vermogens en tevredenheid.

37. De Koendalinie kan ook worden opgewekt door toewijding, door inspanning van een reine, onweerstaanbare wil, door de genade van de Goeroe en door het herhalen van Mantras.

38. Een Koendalinie Yogi bereikt Bhoekti (genietingen) en Moekti (verlossing).