The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SIVANANDA GITA
Swami Sivananda
0

inleiding

I

Jnana Yoga

II

Raja Yoga

III

Karma Yoga

IV

Bhakti Yoga

V

Japa Yoga

VI

Nada Yoga

VII

Hatha Yoga

  VIII  

Koendalini Yoga

IX

Adhyatma Yoga

IX. Adhyaatma Yoga.

1. Deze wereld heeft geen werkelijk, onafhankelijk bestaan. Hij schijnt te bestaan omdat Brahman of het Absolute eeuwig bestaat.

2. Er is geen lichaam vr de geboorte en geen lichaam na de dood. Denk en voel dat wat je nu ziet niet echt bestaat. Wat niet bestaat in het begin en op het einde, kan ook niet bestaan in het midden.

3. Zingenot is de moederschoot van alle lijden. De oorzaak van het lijden is de afwezigheid van genot. Zingenot is denkbeeldig, vergankelijk en verlokkelijk. Geef het op en verheug je in de zaligheid van de Onvergankelijke Werkelijkheid.

4. Wie zijn begeerten heeft vernietigd is de echt gelukkige harmonische en vredige mens.

5. Dood toorn en hebzucht. Beheers je gedachten. Ken jezelf en geniet van de hoogste en meest duurzame vrede.

6. Begeerten zijn onverzadigbaar. Ze ontstaan uit Rajas. Ze komen voort uit onwetendheid. Ze zijn de vijanden van vrede, wijsheid en toewijding. Beheers de zinnen en de begeerten die voortkomen uit de zinnen, uit de geest en het intellect. Dood ze zonder medelijden door zelfonderzoek, door de passies lot rust te brengen, door toewijding en meditatie.

7. Toorn ontstaat uit Rajas. Toorn ontstaat als de vervulling van een begeerte wordt gedwarsboomd. Toorn is een vorm van de begeerte. Dood hem door Vichaara (onderzoek), discriminatie, geduld, liefde, meditatie, vereenzelviging met het altijd serene Aatman.

8. Tem het lagere ik met het Hogere Ik. Vernietig de begeerten. Dood zelfzucht. Vernietig gehechtheid. Mediteer en trek je terug in de vrede van je innerlijke Aatman, dat absoluut bestaan, bewustzijn en zaligheid is.

9. Onsterfelijkheid moet je zoeken voorbij de paren van tegenstelingen.

10. Verdraag moedig hitte en koude, vreugde en pijn, winst en verlies, eer en blaam. De geest zal dan steeds gelijkmoedig, vredevol en evenwichtig zijn.

11. Als je evenwichtig blijft in vreugde en pijn, in winst en verlies, in overwinning en nederlaag, heeft de zonde geen vat op jou en word je niet gebonden door de vruchten van je daden.

12. Behoed je zinnen tegen aantrekking en afkeer. Wees hierin zelfbeheerst. Disciplineer de zinnen en ook de geest. Je zult dan niet worden benvloed door zintuiglijke voorwerpen, al leef je er middenin.

13. Wie vrij is van begeerten, hebzucht, gehechtheid, zelfzucht en de gedachte "dit is van mij" vindt de vrede van het Onvergankelijke.

14. Sta op. Beheers de zinnen. Wees toegewijd aan het Aatman. Vernietig je twijfels door Satsang, studie, onderzoek, meditatie en wijsheid.

15. Handel, maar voel je niet alsof je handelt. Handel zonder verwachting, zonder je te hechten aan je daden en wees onverschillig voor succes of mislukking.

16. Ongehechte daden reinigen het hart en leiden je naar Zelfkennis.

17. Denk en voel dat het Prakriti (de natuur) of Svabhaava (je eigen natuur) of Goena (eigenschap van de natuur) is die alles doet. Vereenzelvig je met het Aatman, de Stille Getuige, die zonder handeling is. En bevrijd je op die manier van de banden van de handeling.

18. Offer al je daden op aan God. Vestig je geest op Hem. Bevrijd je van zelfzucht, gehechtheid en begeerten. Geen enkele daad zal je binden. Daden worden verteerd door het vuur van de Wijsheid. Dergelijke daden zijn geen daden Je zult het hoogste Verblijf van de vrede en de onvergankelijke vreugde ontdekken.

19. Overwin voorkeur en afkeer, die ontstaan in de zinnen. Je kunt de geest onderwerpen en onverstoorbare vrede winnen.

20. Dien je Goeroe. Wees hem toegewijd. Geloof vast in zijn onderrichtingen. Je zult groeien in spiritualiteit. De sluier van onwetendheid zal worden weggerukt. Je zult Zelfrealisatie bereiken.

21. Alle daden culmineren in Gnyaana of wijsheid. Ook Bhakti eindigt in wijsheid. Zonder Bhakti is Gnyaana onmogelijk.

22. De kennis van het Aatman verteert alle daden. Er is in deze wereld niets dat beter reinigt dan Brahma-Gnyaana.

23. Zien, horen, aanraken, rieken, eten, bewegen, spreken, grijpen, enz. zijn functies van de zintuigen. Het Aatman is hun stille getuige. En in werkelijkheid ben jij dit Aatman, deze getuige of Saakshi. Vergeet dit nooit.

24. Zie in alle wezens hetzelfde Zelf of Aatman - in mieren, honden, koeien, paarden, olifanten en mensen. Dit is een gelijkmatige visie of Sama Drishti.

25. Geef je geest aan God en je hand aan het werk ten dienste van de mensheid. Denk slechts aan de ene Werkelijkheid. Spoedig zul je met gemak de waarheid realiseren.

26. Wat je ook doet, wat je ook eet, wat je ook offert, welke versterving je ook doet, doe het als een offer. Je hart zal worden gelouterd. Je zult niet worden gebonden door je daden. Je zult spoedig God vinden.

27. Cultiveer de eigenschappen van menselijkheid, geweldloosheid, zuiverheid, doorzettingsvermogen, zelfbeheersing, passieloosheid, nederigheid, afwezigheid van gehechtheid, geestelijk evenwicht, moed, afwezigheid van toorn, onthechting, rechtschapenheid, afwezigheid van hebzucht, vastheid. Je zult Zelfkennis of Brahma-Gnyaana verwerven.

28. Wees voorzichtig. Wees waakzaam. Wees handig. Wees op je hoede. De zinnen zijn zeer oproerig. Op elk ogenblik kunnen ze je in de afgrond van de onwetendheid storten. Doe Japa (herhaling van een Mantra). Doe Kiertan (zingen van Mantras). Mediteer zonder onderbreking.

29. De zonde is een vergissing. Kennis van de wil van het Zelf verteert alle zonden. De Mantra zal ze vernietigen. Herhaal hem en verwerf de wijsheid van het Aatman.

30. Geloof in je Zelf, in het bestaan van Brahman, in de onderrichtingen van je Meester, in de Schriften. Alleen dan kun je het Zelf realiseren.

31. Zie God in de gloed van de zon, in de geur van de bloemen, in de hitte van het vuur, in de smaak van het water, in vogels, beesten, lucht, eter, geest, intellect, hart, geluiden en muziek.

32. God verblijft in alle wezens in gelijke male. Hij is onvergankelijk. Hij is de Hoofdopziener, de Onderhouder, Degene die de vreugde bezit. Wie Hem aldus kent, ziet de werkelijkheid.

33. Bedwing je geslachtsdrift. Beheers je zinnen en je geest. Overwin hebzucht. Stil de passies. Concentreer de geest op n punt. Zit geregeld neer in Padma, Siddha, Soekha of Svastikaasana en mediteer en beoefen Yoga. Je zult Samaadhi bereiken.

34. Je zult dan zien dat het Aatman n is in alle wezens en dat alle wezens in het Aatman zijn.

35. Trek je terug in jezelf. Vernietig al je gehechtheden. Leef in harmonie met de Oneindigheid. Vind de vreugde in je eigen Aatman. Realiseer de Vreugde die niet vergaat.

36. Beheers je zinnen en je geest ; zit neer en mediteer. Sta je geest niet toe te denken aan zintuiglijke voorwerpen. Dwing hem steeds weer terug te keren naar het voorwerp van meditatie.

37. Vestig je in het Eeuwige. Vind het evenwicht. Pijn en smart zullen je niet langer raken.

38. Verheug je in het Aatman. Vind er de voldaanheid en de tevredenheid. Rust er uit. Schiet er wortel. Al je begeerten zullen voldaan zijn. Je hart zal van het Zelf worden vervuld.

39. Rajas is passie en beweging. Het veroorzaakt gehechtheid en levensdorst. Tamas of inertie is duisternis. Ze veroorzaakt onverantwoordelijkheid, luiheid, vadsigheid en verblinding. Sattva is zuiverheid, harmonie en brengt vrede en vreugde.

40. Als Rajas overheerst zijn Sattva en Tamas ondergeschikt. Als Sattva overheerst zijn Rajas en Tamas ondergeschikt. Als Tamas overheerst zijn Rajas en Sattva ondergeschikt.

41. Schijnheiligheid, aanmatiging, ijdelheid, toorn, hardvochtigheid zijn duivelse eigenschappen. Het zijn vijanden van de wijsheid en de toewijding. Het zijn hindernissen op hel Yogapad. Dood ze zonder genade.

42. Een Saattvische voeding helpt in Yoga-Saadhanaa. Gebruik graangewassen, spinazie, melk, fruit, boter, enz. Dat zal je vitaliteit, energie, kracht, gezondheid, vreugde en vrolijkheid vergroten. Deze spijzen zijn lekker, zacht, omvangrijk en aangenaam.

43. Eet geen gekoelde, zure, brandende, pikante, droge, prikkelende of te zeer gezouten spijzen. Dit zijn Raajasische spijzen, die pijn en ziekte veroorzaken. Geef ze op.

44. Wat rot, bedorven en niet vers is, resten van een maaltijd, eieren, vis, vlees, enz. zijn Taamasische spijzen. Verzaak eraan.

45. Spreek de waarheid. Spreek woorden die liefde opwekken. Spreek over goede dingen. Dit is versterving van de spraak.

46. Wees gelijkmoedig van humeur. Wees levenslustig. Wees zelfbeheerst. Wees zuiver van aard. Beheers je gedachten. Dit is versterving van de geest.

47. Een gulzigaard is niet gemaakt om Yoga te doen. Ook degene die uitgehongerd is, kan niet oefenen, evenmin degene die uitgeput is en die te veel slaapt of degene die altijd betrokken is in een Raajasische activiteit. Bewandel de gulden middenweg die de weg van de Wijzen is.

48. Hij voor wie vriend en vijand gelijk zijn, die evenwichtig blijft in vreugde en smart, hitte en koude, eer en schande, lof en blaam, die zonder gehechtheid is, die steeds tevreden en harmonisch is, die vrijgevig is en geen enkel wezen haat, die de Hogere Werkelijkheid vereert, hij, heeft de drie Goenas (de natuur) overwonnen.

49. Een verlichte Wijze is vrij van passies, gehechtheid, vrees, toorn en zelfzucht. Hij heeft een evenwichtige geest en een gelijkmatige visie.

50. Niemand kan het Aatman vernietigen of doden, want Het is uiterst subtiel en zonder vorm. Het is onstoffelijk Bewustzijn.

51. De geest is groter dan de zintuigen. Het reine intellect is groter dan de geest. Het Atman is groter dan het intellect. Er is niets groter dan het Aatman.

52. Brahman heeft geen geest, zinnen, Praana of eigenschappen. Het is binnen en buiten ieder wezen. Het is onveranderlijk. Het is uiterst subtiel.

53. Het is het licht der lichten. Het is voorbij de drie Goenas (de natuur). Het bestaat slechts uit wijsheid. Het kan slechts door wijsheid worden bereikt.

54. Zoals de zon de hele wereld verlicht, zo verlicht Brahman ieders intellect.

55. Beheers je zintuigen en je geest. Verteer al je begeerten. Je verwachtingen moeten intens en oprecht zijn. Dood vrees en toorn. Je zult de vrijheid en de uiteindelijke zaligheid bereiken.

56. Denk aan Brahman. Mediteer over Brahman. Wees aan Brahman toegewijd. Versmelt in Brahman. Vestig je in Brahman. Dit is Brahman-Abhyaasa of Gnyaana-Abhyaasa of Vedaantische Nididhyaasa of Ahamgra Oepaasana (Abhyaasa: oefening; Gnyaana: Kennis; Nididhyaasa: diepe meditatie; Ahamgra Oepaasana: een soort meditatie waarbij men zich vereenzelvigt met Brahman).