Deel  1  Deel  2  Deel  3
Slangen het kundalini symbool

I n l e i d i n g

De Yoga-Kundalini Upanishad is de achtenzestigste van de 108 upanishads. Het vormt een deel van de Krishna Yajurveda. Het behandelt Hatha en Lambika Yoga. Het komt met de conclutie van een niet-benoembare Brahman. Het niet dualistische Brahman is de vraag van alle zoekers. Het is gegroepeerd onder de minderbelangrijke Upanishads. De Yoga-Kundalini Upanishad is een heel belangrijk werk over Kundalini Yoga. Het begint met een omschrijving van de natuur van Chitta. Het beweerd dat de Samskaras en de Vasanas aan de ene kant en de Prana aan de andere kant de oorzaak zijn voor het bestaan van Chitta. Als de Vasanas worden gecontroleerd, wordt Prana automatisch gecontroleerd. Als Prana wordt gecontroleerd, de Vasanas zijn dan ook gecontroleerd. De Yoga-Kundalini Upanishad geeft manieren om Prana te controleren. De yoga-student tracht de Vasanas niet te controleren. Hij heeft aandacht aan de techniek om de Prana te controleren. De manieren die gegeven worden in de Yoga-Kundalini Upanishad om de prana onder controle te houden zijn : Mitahara, Asana en Shakti Chalana. De drie manieren worden volledig uitgelegd in het eerste deel van de Yoga-Kundalini Upanishad. Licht, aangenaam en voetzame voeding vormen de dicipline van Mitahara. De Padmasana en de Vajrasana zijn twee belangrijke Asanas die gebruikt worden door de yogastudent. Shakti Chalana is het opwekken van de Kundalini en het richten naar de top van het Hoofd. Kundalini kan men opwekken op twee manieren. Saraswati Chalana en het in bedwang houden van Prana zijn de twee mogelijkheden. Het opwekken van Saraswati Nadi is Saraswati Chalana. Het proces, zoals beschreven in de Yoga-Kundalini Upanishad, om de kundalini te wekken in makkelijk. Wanneer een persoon uitademd, gaat de Prana uit voor 16 tellen, inademhaling gaat maar 12 tellen, dus verlies 4 tellen. De kundalini wordt opgewekt wanneer iemand de Prana kan inademen voor 16 tellen. Dit wordt gedaan door in Padmasana te zitten en wanneer de Prana door de linker neusgat vloeit, en verlengt men de inademing met 4 tellen meer. De bedoeling van het verlengen van de adem is dat de yogastudent de Saraswati Nadi zal manipuleren en de Kundalini Shakti herhaaldelijk naar boven zal sturen met al zijn kracht, van rechts naar links. Dit process zal opgebouwd worden tot 3 kwart uur (45 min). Dit alles zal beschreven worden in de Yoga-Kundalini Upanishad. Het meest belangrijke resultaat van het schudden van de Saraswati Nadi is dat het verschillende ziekte geneest in de buik, het reinigt en versterkt het systeem. Na de beoefening van de Sahita Kumbhaka zal de yogastudent ingewijd worden is Kevala Kumbhaka. Deze twee verschillende manieren van ademen geven een volledige beheersing van de Prana. Suryabheda Kumbhaka, Ujjayi Kumbhaka, Sitali en Bhastrika zijn de vier delen van Sahita Kumbhaka.

Suryabheda Kumbhaka vernietigd ingewandswormen en de vier slechte zaken veroorzaakt door Vayu.

Ujjayi Kumbhaka reinigt het lichaam verwijdert ziekte en verhoogt het maagvuur. Het werwijdert ook de hitte veroorzaakt in het hoofd en het slijm in de keel.

Sitali verkoeld het lichaam, het geneest Gulma, spijsverteeringsstoornis, Pliha, tering, gal, koorts, dorst en vergiftiging.

Deze drie vormen van Sahita kumbhaka reinigt en maakt het volledige physologische organisme klaar voor het opwekken van de Kundalini-Shakti voor het ervaren van het niet-dualistiche Brahman, verschillende verandering in het lichaam, Bhastrika Kumbhakadoorboort de drie knopen of Granthis. De Yoga-Kundalini Upanishad vervolgt dan met de beschrijving van de beoefening van de drie bandhas, voor de yogastudent.

Het proces waardoor het neerwaartse tendens van de Apana (Adem) gedwongen wordt zich naar boven te keren door het spannen van de spieren van de anus en wordt Mulabandha genoemd. Door deze bandha gaat de Apana opwaarts. Het berijkt de grot van Agni of vuur. Dan groeit de vlam van Agni, het wordt aangeblazen door Vayu. In deze verhitte staat vermengen Agni en Apana met de Prana. Deze Agni is heel hevig. Door deze hevige Agni, door zijn stralende hitte, ontstaat er in het lichaam het vuur, dat de kundalini wekt en opwaarts keert. De opwaartse Kundalini maakt een sissend geluid, zet zich rechtop en gaat de grot van Brahma-Nadi binnen. De yogi beoefend deze Mula-Bandha dagelijks. Met de bedoeling de Saraswati-Nadi en de Kundalini-Shakti opwaarts terichten, spelen de andere twee Bandhas, Uddiyana Bandha en Jalandhara Bandha, ook een heel belangrijke rol.

Nadat er gedetaeerde kennis en technieken van de Bandhas zijn gegeven vervolgt de Yoga-Kundalini Upanishad met een aantal obstakels waarmee de yogastudent rekening dient te houden. Het geeft eveneens de metodes om deze hindernissen te boven te komen. Er zijn 7 oorzaken van ziekte in het lichaam :

1. Slapen gedurende de dag.

2. Late nachtwake.

3. Buitengewone sexuele bezigheid.

4. Begeven tussen de mensenmassa.

5. Het effect van ongezonde voeding.

6. Het bekijken van uitgescheide urine en faeces.

7. Geforceede mentale oefening met Prana.

De fout die de yogastudent maakt is dat de ziekte die hem aanvald, de beoefening van yoga er onder lijd, dit is de eerste hindernis is yoga. De yogi begint te twijfelen aan de werkzaamheid van zijn Yoga-Sadhana, dit is de tweede hindernis. Onvoorzichtigheid of een staat van verwarring is de derde hindernis. Onverschilligheid of luiheid is de vierde hindernis. Slaap is de vijfde hindernis en de zesde is de gehechtheid aan de zintuigen. De zevende hindernis is de foutieve waarneming op illusie. Het achtse is het zich ongerust maken van wereldse zaken. Het negende is ongeloof, de tiende hindernis van yogabeoefening is niet de nodige aanleg hebben voor het ontvangen van yogawaarheid.

Ernstige spirituele zoekers zullen al deze hindernissen vermijden door nader onderzoek en overweging.

Verder beschrijft de Upanishad het process en de manier hoe de kundalini opwaarts keert naar de Sahasrara door het doorboren van de Granthis.

Wanneer de gewekte Kundalini opwaarts keert, vloeit de nectar overvloedig. De yogi verkrijgt inzicht van zijn innerlijke Werkelijkheid, het Atman. Hij geniet van de Hogste Staat van spiritueel ervaren. Hij verkrijgt vrede en onderwerpt zich alleen aanhet Atman.

Door het process van Kundalini Yoga Sadhana verkrijgt het lichaam van de yogi een heel subtiele staat van spiritueel Bewustzijn. De yogi ervaart de eenheid van de micro cosmos met de macrocosmos. Omdat, de Kundalini Shakti de Sahasrara Kamala of duizendvoudige Lotus heeft berijkt, en verenigt met Shiva, geniet de yogi van de hoogste Avasta. Dit is de uiteindelijke schoonheid.

De Chakras zijn knooppunten van Shakti os vitale energie. Het zijn knooppunten van Prana-Chakti gemanifesteerd in het lichaam door Prana-Vayu. De zoekers die de Kundalini Shakti wensen te wekken om te genieten van de vereniging van Shiva en Shakti, endan door de gewekte kundalini Shidhis wensen te verkrijgen, zullen Kundalini Yoga beoefenen. Voor hen is deze Yoga-Kundalini Upanishad van groot belang. Het geeft begrijpbare kennis van de manieren en processen van Kundalini Yoga in dewelke Khechari Mudra een belangrijke rol speelt.De Kundalini yogi zoekt beide te verkrijgen, Bhukti (controle) en Mukti (bevrijding).

Hij wenst bevrijding in en door de wereld verkrijgen. Jnana Yoga is het pad van ascece en bevrijding. Kundalini Yoga is het pad van genieten en bevrijding. De Hatha Yogi zoekt een lichaam dewelke is als staal, gezond, en vrij van elende en daardoor een lang leven. Heer van het lichaam de Yogi is de meester van leven en de dood. Zijn schijnende vorm geniet van jeugdige vialiteit. Hij leeft zolang als hij de wil heeft van  te leven en geniet van de wereld van vormen. Zijn dood is een dood bij wil (Ichha Mriyu). De yogi zal op zoek gaan naar een gids, een ervaren en bedreven Guru. De slangenkracht is de kracht die de adhara (steunpunt) van het hele lichaam is en alle bewegende Pranische krachten. De polariteit zoals het bestaat, is er als het lichaam wordt vernietigd, door yoga, die het evenwicht verstoord van lichamelijk bewustzijn, welk bewustzijn is het resultaat voor het bestaan van deze twee polen. In het menselijk lichaam, de potentiele pool van energie die de uiteindelijke kracht is, komt naar buiten voor aktie. De Shakti beweegt zich opwaarts om zich te verenigen met Shiva, het bewegingsloos bewustzijn in Sahasrara. Door Pranayama en andere Yogische processen wordt de statische Shakti aangeraakt en wordt dynamische. Wanneer volledig dynamisch, wanneer de kundalini zich verenigd met Shiva in de Sahasrara, gaat de polariteit van het lichaam weg. De twee polen verenigen zich in één, en daar is een staat die Samadhi genoemd wordt. De polaristie neemt plaats in Bewustzijn. Het lichaam blijft bestaan als een object van observatie voor andere. Wanneer de Kundalini terugkeert, wordt het lichaam van de yogi overspoelt door de nektar, die vloeit door de vereniging van Shiva en Shakti in Sahasrara.Glorie tot de moeder Kundalini wie, door haar oneindige gunst en kracht, leid de Sadhaka voorzichtig van Chakra naar Chakra en verlicht hem en laat hem bewust zijn van zijn identiteit met het Hoogste Bewustzijn. De Yoga-Kundalini Upanishad hecht groot belang aan de zoektocht om een geschikte Guru te vinden. Hij zal steeds zijn verlichte Guru vereren, als God. Guru is iemand die verlichting heeft bereikt. Hij verwijderd de sluier van onwetendheid in de misleide individu. Het aantal gerealiseerde Guruís mag weinig zijn in deze Kali Yuga, vergelijkbaar met de Satya Yuga, maar er zal altijd een Guru zijn om de aspirant te helpen. Zij zijn altijd zoekende naar geschikte Adhikarins. De Yoga-Kundalini Upanishad geeft een lijst van hindernissen van Yoga beoefening. Somige vangen de beoefening van Yoga aan, en later, wanneer zij voor hindernissen komen te staan op hun weg, weten zij niet hoe zij verder moeten gaan. Er zijn vele hindernissen, gevaarlijk, verlijdelijk, en vol valkuilen op het spirituele pad. Een Gurudie reeds het pad gevolgd heeft en het doel heeft bereikt, is hard nodig om hen te begelijden. Een zeer belangrijke zaak die u terugvindt in de Yoga-Kundalini Upanishad is de Sushumna Nadi. Je moet een voledige kennis bezitten van deze Nadi. Nu, een woord over Kundalini, het opstijgen is het onmiddellijk doel van Kundalini Yoga. Kundalini, de slangekracht of mystieke vuur is de belangrijkste energie of Shaktie, dat rust of slaapt in de Muladhara chakra, het centrum van het lichaam. Het is de elektrische vuurige occulte kracht, de oorspronkelijke kracht die de achtergrond is van alle organen en anorganische materie.