In dit beroemd werk is er een onderverdeling gemaakt van vier hoofdstukken.

Er zijn vier PADAS of vier hoofdstukken.

PADA betekent één vierde deel.

 

Deze hoofdstukken zijn de volgende :

 

(1) SAMADHI PADA

(2) SADHANA PADA

(3) VIBHUTI PADA

(4) KAIVALYA PADA

 

Het eerste hoofdstuk heet dus SAMADHI PADA

 

Het boek begint heel straf.

Weet je wat dat woord SAMADHI betekent ?

 

 

  BOVENBEWUSTZIJN

 

 

En wat is nu bovenbewustzijn.

Je moet er nu eens over gaan nadenken :

'Wat is voor mij bovenbewustzijn ?'

Je moet leren psycholoog voor jezelf te worden.

Je moet u beginnen af te vragen :

'Wat is in mij bovenbewustzijn'

'Wat is in mij onderbewustzijn'

'Wat is voor mij bewustzijn'

 

BEWUSTZIJN betekent wat je nu op dit moment Zijt. Jij bent nu op dit moment bewust van uw aanwezigheid op de plaats waar je zit. Jij leest nu bewust deze uiteenzetting, en je bent je bewust van uw gedachten die bij u opkomen. Dit wil zeggen dat je bewust bent van uw denken. Dat noemt men het bewuste denken.

 

Er is nu een deel in uw denkvermogen waar je je niet van bewust best, en dat er toch kan uitkomen.

Bijvoorbeeld : ER IS EEN GEDACHTE VAN KWAADHEID. Het is niet direkt zichtbaar. Maar bij het minste wat er verkeerd loopt komt die kwaadheid naar boven. Het is maar genoeg dat men tegen u aanstoot, en je wordt kwaad.

 

Er is in u een gedachte van droefheid. Bij het minste dat men tegen u iets zegt dat niet goed aankomt, bestaat de kans dat je begint te wenen.

Dat betekent dat de gedachte 'woede' en 'droefheid' in u zat, maar het was alleen niet bewust. Het was ergens anders.

Het was onder uw bewustzijn. Dit noemt men het onderbewustzijn. En het kan elk ogenblik in uw bewustzijn springen.

 

In het bewuste denken was er geen kwaadheid of was er geen verdriet. Maar door een zaak van buiten uit kwam het plotseling uit een vergaarbak gesprongen die in u aanwezig is. Je kan er niets aan doen. Plotseling is het daar.

 

Er is een plaats in het bewustzijn waarin al uw ervaringen van dit leven en ook uw vorige levens geborgen zitten. En dat noemt men nu het onderbewustzijn.

 

En dan is er een bovenbewustzijn in u. Het is het HOGERE ZELF in u. Het is de ZIENER IN U die alles wat je meemaakt in uw bewuste denken als een GETUIGE waarneemt. Iets in u dat onveranderlijk is en onverstoorbaar. Een Bewustzijn dat kracht geeft aan de uitdrukking van uw bewuste denken.

 

Het is puur intelligentie. Het is de STILTE en het GELUK in u omdat het los staat van alles.

 

Zijn wezenlijke aard is GELUK zelf.

Die getuige is BOVENBEWUSTZIJN.

 

Onze westerse psychologie spreekt niet veel over bovenbewustzijn. Zij bestudeert maar alleen het onderbewustzijn. Waarom ? Omdat onze westerse wetenschap meestal gebaseerd is op het onderzoek en het behandelen van ziekten.

 

Wat betekent in vele gevallen ziek zijn ? Moeilijkheden met het onderbewustzijn. Het heeft te maken met al uw herinneringen en ervaringen, zowel het goede als het kwade.

 

Maar yoga gaat een stap verder. Yoga spreekt ook over Bovenbewustzijn. Het is de schatkamer van de mens. Het is niet uw vuilbak - dat is uw onderbewustzijn. Bovenbewustzijn of leren bewust leven vanuit dit punt is yoga.

 

Plotseling sta je los van de materie en van haar problemen. Je bent nog steeds in de wereld maar je bent niet meer van de wereld. Je staat boven de materie. Je staat er los van.

 

Het betekent dat je uw onderbewustzijn hebt gezuiverd. Dus het resultaat van kennis hebben van Bovenbewustzijn is een Jezus, is een Boeddha.

 

Dat betekent dat een studie maken van het Bovenbewustzijn veel belangrijker is dan de studie van het onderbewustzijn. En dat heeft nu Patanjali gedaan. Daarom kunnen we hem de grootste psycholoog van alle tijden noemen.

 

Hij behandelt BEWUSTZIJN, ONDERBEWUSTZIJN EN BOVENBEWUSTZIJN.

 

Je ziet nu de grootheid van het schriftuur. Ik ga u de grootste psychologie, de grootste filosofie en de grootste technieken uiteenzetten die u zullen leiden naar bovenbewustzijn.

 

De essentie van uw leven is BOVENBEWUSTZIJN.

De mens moet op zoek gaan en vinden wie hij is.

Als je onderzoekt en zegt : 'ik', wat is dit ?

Dan zal je vinden : IK BEN BOVENBEWUSTZIJN.

 

Je moet in uw leven een rotsvast punt vinden van waaruit je kan handelen en vanwaar je als meester staat over onderbewustzijn en bewustzijn. Dan pas ben je echt vrij. Dan pas kan je echt handelen zonder gehecht te zijn aan de vruchten van de handeling.

 

Yoga betekent bovenbewustzijn en het strafste daarvan is, dat we dat moeten zien te realiseren. Daarom begint Patanjali eerst de vraag te beantwoorden :

 

 

WAT IS YOGA ?

 

 

Hij geeft daar ineens een bonk op. Samadhi of Bovenbewustzijn.

 

Voor de psychologen een kluif om van te proeven en voor al de anderen die yoga doen shokking. Want hij schrijft niet Asanas of pranayama, of ontspanning. Hij maakt geen enkele omweg, geen enkel compromis.

 

Dat is nu gemakkelijker gezegd dan gedaan. Je moet een middelpunt in u leren kennen en velen weten niet wat dit is.

 

Op het moment dat er iets in uw leven gebeurt, het mag nog zo erg zijn als het wil, dan zie ik niet dat je zo'n middelpunt hebt.

 

Het punt is voor u niet daar.

Dat betekent als er een storm in uw leven waait, dan wordt het onderbewustzijn meester over u.

Er is geen bovenbewustzijn.

Je hebt geen zelfkennis.

Je kent HET ZELF in u niet.

Diegenen die dit wel kennen staan machtig tegenover alle gebeurtenissen die op hen afkomen.

Zij worden op hun beurt door de anderen niet begrepen.

Hun reakties worden niet begrepen.

 

Er zijn daar nu verschillende stadia in. Als je er nog niets van afweet en je hoort zo spreken over dat middelpunt in u, over het Innerlijke Zelf, over de Getuige in u, dan is het heel normaal dat je je afvraagt : 'waar spreekt die man nu over'.

 

Er is een tweede groep mensen die het al hebben gewaar geworden, maar weten dat ze er regelmatig uit zijn. Zij kunnen er niet in blijven. Zij hebben het moeilijk om te reageren en te leven vanuit dat punt.

 

Dan is er een derde soort mensen die altijd in dat punt zijn. Dat zijn onze wereldleraren : Jezus, Boeddha, Krishna enz.

 

Dus je ziet het, de realisatie van Samadhi is een probleem. Dat vraagt een techniek. Daarom schrijft hij een tweede boek : SADHANA PADA. Dat betekent oefening. Hoe moeten wij dat nu gaan realiseren ?

 

 

Derde boek : VIBHUTI PADA.

 

Er is niets in deze wereld dat je doet zonder dat daar een gevolg aan verbonden is. Als je SADHANA doet - dit betekent een inspanning met spirituele oefeningen om Bovenbewustzijn te bereiken - dan worden u onderweg aanmoedigingen gegeven.

 

God zegt : "De weg is lang en moeilijk. Ik zal hem eens wat laten drinken en hem een schouderklopje geven om hem te zeggen dat hij verder moet doen".

 

Er komen bepaalde gaven, je krijgt occulte vermogens op de weg naar KAIVALYA.

 

Het vierde boek geeft het eindresultaat van dit alles KAIVALYA. Ik ben bevrijd - de Ziel is los van de materie. Ze is terug totaal één met de bron.

 

Dit werk wordt ook RAJA YOGA genoemd of de koninklijke yoga. Het omvat alle yogas :

 

KARMA YOGA :Godsrealisatie door onbaatzuchtige arbeid.

 

BHAKTI YOGA :Godsrealisatie door devotie tot ISHVARA of de persoonlijke God die een uiterlijke voorstelling is van het Absolute, het Onvergankelijke Wezen.

 

JNANA YOGA :Godsrealisatie langs de weg der kennis en studie.

 

 

Al deze vormen van yoga komen voor in het werk van Patanjali. Daarom spreekt men ook wel eens van INTEGRALE YOGA.

 

Wil je yoga serieus aanpakken,

Wil je het doel van wat yoga is bereiken,

Dan moet je INTEGRALE YOGA gaan beoefenen.

Geen enkel facet van uw persoonlijkheid mag worden verwaarloosd. Maar succes is onmogelijk zonder SADHANA of inspanning. De moeilijkheid voor ons is dat we het zo moeilijk hebben om deze inspanning op een systematische manier te doen.

 

Uw yogabeoefening blijft meestal steken bij lichaamsoefeningen en zelfs met dat doe je het niet regelmatig en systematisch. Ofwel benader je de yoga hoofdzakelijk intellectueel en je kan dan zeggen dat het wel interessant is. Maar het gaat niet van het hoofd naar het hart en van het hart naar de hand.

 

Je hebt allemaal in uw leven een eetpatroon, een slaappatroon, een ontspanningspatroon enz. Maar er is in uw levenwijze geen yogapatroon, en geen meditatiepatroon.

 

De grote dooddoener : daar heb ik geen tijd voor. Ik sta met mijn twee voeten in de realiteit. Precies of yoga geen realiteit is. Het is DE REALITEIT.

 

Als je yoga wilt beoefenen, als je wil mediteren, dan moet je er tijd voor maken. Maar dat is nu de grote moeilijkheid. Want er zijn zoveel verstrooi ngen, zoveel hindernissen. Je hebt heel dikwijls niet de moed om er aan te beginnen. Of je dompelt u in zoveel andere aktiviteiten om uw angst en frustraties te vergeten.

 

Maar dit is zoals een fopspeen. "Ge steekt uzelf een tutter in de mond" in de hoop dat je jezelf kunt sussen.

 

Yogabeoefening brengt echter heel uw persoonlijkheid weer in harmonie en in evenwicht. Je stroomt weer mee met de rivier van het leven. Het leven kan zich weer ongehinderd uitdrukken.

 

Is dat soms geen realiteit ? Of ben je niet vatbaar voor deze realiteit ?

 

Het HART, het HOOFD en de HAND hebben als beginletter een H.

 

 

  Met het HOOFD beoefent ge JNANA YOGA.

 

  Met het HART beoefent ge BHAKTI YOGA.

 

  Met de HANDEN beoefent ge KARMA YOGA.

 

 

De integrale ontwikkeling van uw yoga is een ladder naar ZELFREALISATIE.

 

De drie HHH moeten op elkaar gezet worden als een ladder. Het gaat van het hoofd naar het hart. En van het hart naar de handen.

 

Ik denk dat je er niet moet aan twijfelen dat het ernstig streven naar het yoga ideaal een moeilijke opgave is. Het kan niet zomaar ondernomen worden als een hobby of om te kunnen ontvluchten aan de spanningen van het leven. Als je probeert te ontvluchten aan de spanningen van het leven, dan zben je nog niet in echte yoga. Dan zit je nog steeds in wat men noemt 'de crying yoga' of de voorbereiding tot yoga.

 

Bovenbewustzijn bereikt je niet als een hobby. Men kan maar echt beginnen aan yoga wanneer je tot het besef bent gekomen dat de enige manier om voorgoed van deze ellende en het lijden een einde te maken is:

 

 

HET OP ZOEK GAAN NAAR DE WAARHEID.

 

 

De wereld ontdekken die diep in u verborgen zit en de methoden te gebruiken die in yoga beschikbaar zijn om bevrijding te realiseren.

 

Heel dikwijls maak je je ongelukkig om het verlies van geld, om het verlies van een relatie, van een kind dat niet meer bij u wil blijven, of andere dingen die pijnlijk zijn omdat je ze moeilijk kunt loslaten.

 

We zouden echter meer moeten wenen, dagen en nachten lang, omdat we van de Werkelijkheid, van Bovenbewustzijn, gescheiden zijn.

 

Dat is ons uiteindelijk verdriet. We zijn niet meer aangesloten aan de bron van wat het echte geluk is.

 

Bekijk dus deze Yogasutra's Van Patanjali.

 

Deze hoofdstukken zijn de volgende :

 

(1) SAMADHI PADA

(2) SADHANA PADA

(3) VIBHUTI PADA

(4) KAIVALYA PADA