Reactie van Dirk Mortier op reincarnatie

Namaste Frans,

Reincarnatie is geen basiselement in het Hindoeisme. Het is misschien wel een populaire opvatting, en algemeen in Indie verspreid(historische en sociologische oorzaken). Zo ook is de hemel met rijstpap een algemeen concept in het Christendom, zoals dit door het merendeel van de christenen beleden wordt. De klassieke yoga van Patanjali leert ons immers dat het bestaan van het individueel afgescheiden denken slechts een waanvoorstelling is(ahamkara/asmita). Individualiteit is dus nooit geboren en sterft ook niet. Zij is slechts een produkt van maya. De grote indische wijze Ramana zegt in dit verband:"als er nooit een incarnatie geweest is, hoe kan men dan van re-incarnatie spreken". Trouwens Upanishads en Bhagavad Gita behandelen ditzelfde thema. Het is evenwel geen enkel probleem op reincarnatie als Hindoeistisch principe voor te stellen(het leven is hard in Indie). Volledigheidshalve dient men ook te stellen dat er verschillende Hindustromingen zijn die re-incarnatietheorie verwerpen. De vedas leren ons dat Atman Brahman is. en Brahman is zonder begin en eind en er is niets buiten Brahman. "AUM TAT SAT" waarlijk dit alles is brahman.

namaste,

Dirk Mortier, Flanders

dirk.mortier@skynet.be