Shiva Nataraja
S H I V A

     

We gaan het hier hebben over Shiva en zijn familie.

 

Wie is SHIVA ?

Over hem werd er reeds geschreven in de oudste VEDAS .

Deze vedas zijn minstens 2.500 jaar vóór Kristus geschreven.

In de RIGVEDA , de oudste veda, werd er over hem geschreven  onder zijn vroegere naam nl. RUDRA .

Er bestaat een SAIVA UPANISHAD .

Er zijn ook zes SAIVA PURANAS of legenden.

 

Shiva is in Indië de God der yogis  de God van Yoga.

We gaan eens zien hoe deze God er uit ziet en hoe zijn familie in mekaar steekt.

Vanuit die beschrijving en zijn manier van handelen kunnen we heel veel leren.

Eerst moeten we gaan uitleggen hoe men tot het idee van Shiva kwam.

De yoga en ook de wetenschap is tot de conclusie gekomen dat alle verschillende vormen van materie, die we door onze zintuigen kunnen waarnemen - en ook alles wat we niet kunnen waarnemen - kunnen teruggebracht worden tot één enkele basisenergie.

Alles wat bestaat kan teruggebracht worden tot één energie.

 

Er is een basisenergie PRANA , deze neemt verschillende trillingen aan.

Dat veroorzaakt voor onze zintuigen de verschillende vormen van materie die er bestaan.

Deze basisenergie of deze kracht heeft op haar beurt nog iets achter zich staan :

 

DE KRACHT VAN HET BEWUSTZIJN .

 

Alles wat bestaat is Bewustzijn.

Dat is heel moeilijk voor te stellen.

Alles komt voort uit iets immateriëel  uit iets vormloos dat alleen intelligentie is.

Iets dat weet : " IK BEN "

Iets dat het Hoogste Wezen is.

De Bhagavad Gita noemt dit de PURUSHOTANA .

Het is een Bewustzijn dat met Zijn Kracht vormen maakt en er een gedeelte van zichzelf insteekt.

Al wat bestaat is een uiting van Bewustzijn zowel mens, dier, plant en dode materie.

Dat Hoogste Wezen noemt men BRAHMAN of het Heilige.

Brahman heeft een kracht om de schepping voort te brengen.

Nu moet ik er op wijzen dat de schepping op geen enkel moment echt reëel is.

God is als het ware een fakir, of iemand die doet aan massa hypnose voor zover dat dit bestaat.

De massa ziet iets gebeuren, maar de fakir doet eigenlijk niets.

De fakir kruipt voor de massa langs een koord naar boven, maar in werkelijkheid blijft de fakir op de grond, er gebeurt een zinsbegoocheling.

De wereld is een zinsbegoocheling, want voor God is zij op geen enkel moment reëel.

Hij weet : Ik beweeg niet  Ik doe niets.

Maar voor de schepselen die er in zitten en die door zinsbegoocheling gevangen zijn, gebeurt er wel iets.

Voor de mensen is er een koord en er is een fakir die naar boven kruipt.

Er gebeurt in werkelijkheid niets.

 

Of het nu zinsbegoocheling is of niet, in ieder geval gebeurt er iets dat wij ervaren als een schepping.

De schepping werkt met drie krachten om dit te veroorzaken, die drie krachten hebben een intelligentie.

 

Ze weten wat ze doen, want de basis van alles is BEWUSTZIJN , dat noemt men de Drie - Eenheid .

In het Kristendom : de Heilige Drievuldigheid.

Ook in het Hindoeïsme bestaat dit mysterie.

 

Uit BRAHMAN komt een triniteit voort, TRIMURTI .

In het indische denken heeft de schepping drie krachten.

Het zijn drie goden die mekaar helpen om de schepping in stand te houden.

Zij zijn geschapen, want ze komen voort uit de AlZiel BRAHMAN .

 

Het zijn : BRAHMA   VISHNU   SHIVA .

 

 

Wat is hun taak?

 

In Indië bestaan er twee namen die goed op mekaar trekken.

 

 

BRAHMAN is het Absolute of de basis van alles  het Onuitsprekelijke.

 

 

BRAHMA is de schepper.

VISHNU is de instandhouder.

SHIVA is de vernietiger.

 

 

Dit zijn persoonlijke goden.

Er zijn in de schepping drie persoonlijke goden die hun basis hebben bij Brahman.

In ons dagelijks leven zien we het resultaat en de werking van deze drie krachten.

 

 

 

BRAHMA is de schepper.

Gedurig worden er dingen geschapen.

De schepping is niet iets dat een begin had.

Het is een continu gebeuren.

Voortdurend worden er kinderen geboren.

Binnenkort gaat de lente terugkomen.

Dus het scheppende aspekt van Brahman is Brahma, en zijn taak bestaat erin gedurig bij te maken - te scheppen.

 

SHIVA breekt voortdurend af.

Inderdaad ook bij ons worden er voortdurend cellen afgebroken.

De dood is er overal en altijd.

Maar wonder bij wonder blijft alles toch altijd bestaan.

Er is iets dat bouwt en er is iets dat afbreekt.

Maar dat gaat perfekt, samen want de schepping gaat niet ten onder.

 

Er is een derde kracht die het zo regelt dat die twee in evenwicht blijven.

Het resultaat van geboorte en dood is dan een blijvende kosmos.

Die derde kracht is VISHNU , de instandhouder.

Het is Vishnu, de instandhouder, die zich voortdurend incarneert om de mensheid in stand te houden.

Hij komt op aarde  om de mensheid te zeggen dat ze naar een einddoel moeten.

 

KRISTUS  BOEDDHA  KRISHNA enz. komen voort uit Vishnu.

 

Dat aspekt van de Godheid neemt regelmatig een lichaam aan.

Daarom zeggen deze persoonlijkheden : " Ik ben God ".

Jezus zegde ook : " Ik ben de zoon van de Vader ".

De mensen krijgen af en toe een goed voorbeeld te zien om niet ten onder te gaan aan hun verkeerde neigingen.

 

 

In ons dagelijks leven zien we het resultaat en de werking van deze drie aspekten.

Wanneer SHIVA als universele Godheid wordt bekeken, dan worden deze drie functies door Hem in Eenheid waargenomen.

We gaan het hier vooral hebben over SHIVA de vernietiger, hij die de kosmos afbreekt.

En ondanks het negatieve aspekt van het afbreken en dood is hij nu de God van Yoga.

 

In Indië heeft men twee grote strekkingen.

1. DE VISHNUIETEN .

Dat zijn diegenen die zeggen dat Vishnu de grootste God is.

Hij die RAMA is geweest  Hij die KRISHNA is geweest.

Hij die JEZUS en BOEDDHA is geweest.

Hij is voor hun de knapste.

 

2. DE SAIVAS .

Dat zijn diegenen die zeggen dat Shiva de grootste God is.

Iedereen heeft gelijk op zijn manier.

De Bhagavad Gita zegt : Krishna is de Heer van Yoga.

De Saivas zeggen : Neen, Shiva is de God van Yoga.

Ik kom er niet tussen, want ik denk dat beiden gelijk hebben, ieder heeft zijn voorkeur.

 

Hoe leggen diegene die de voorkeur aan Shiva geven uit dat hij de God van Yoga is?

 

SHIVA vernietigt de kosmos op het moment dat DE PRALAYA daar is.

Dit wil zeggen : het moment dat de kosmos weer in zaadvorm overgaat.

Dan komt Shiva pas in aktie, dan is het zijn beste dag.

Hij doet dat gewoonlijk met een dans.

 

Op dat moment heeft hij een speciale naam : SHIVA NATARAJA of de koning der dansers.

 

 

Op dat moment danst hij en leeft hij zich uit in DE TANDAVA DANS

Hij heeft in één van zijn handen een vuur.

Het vuur is het element dat in staat is alle elementen te vernietigen, met dat element verwoest hij de kosmos.

Hij verwoest al dansend.

Hij vernietigt letterlijk voor zichzelf de kosmos.

Daarom is Shiva de Heer der yogis.

Hij is de God van de vernietiging der onwetendheid.

Hij brengt ons terug in kontakt met datgene wat we werkelijk zijn BEWUSTZIJN .

Hij verdrijft onze valse identificatie zoals : "ik ben dit lichaam, naam, faam, egoïsme, miserie, pijnen enz.

 

En vermits de yogi iemand is die bereid is de kosmos te verlaten om puur geest te worden, is hij dus ook iemand die voor zichzelf Pralaya houdt.

Door onthechting gaat hij in uitblussing - NIRWANA - en vernietigt hij voor zichzelf de kosmos.

 

SHIVA betekent : voorspoed .

Echte voorspoed ligt in innerlijkheid.

Daarom is Shiva het yogasymbool van meditatie.

 

 

 

GOD IS DE INNERLIJKE STILTE

HIJ IS DE TRANSCENDENTE WERKELIJKHEID