Verhalen over Shiva

Hoe is hij aan dat derde oog gekomen?

Je moet weten dat al deze goden een vrouw hebben.

En dat is misschien voor ons westerlingen een heel eigenaardig idee.

We kunnen ons niet voorstellen dat God zou getrouwd zijn.

Een priester en een kloosterling worden verondersteld celibatair te zijn.

Maar deze verbintenis heeft nochtans een heel diepe betekenis.

God is het symbool van Bewustzijn en zijn vrouw is het symbool van zijn energie (Shakti).

Dat betekent dat dit geen vrouw is zoals wij een vrouw kennen.

Dit is een kracht, maar de wijzen konden deze hoge theorieën niet uiteenzetten aan de simpele mensen uit die tijd.

 

Nu leven we in een kultuur waar iedereen geschoold is en waar iedereen een begrip heeft van wat energie is.

Maar duizenden jaren geleden waren de mensen meestal ongeletterd.

Dat betekende dat de wijzen een middel moesten vinden om aan het volk uit te leggen wat een God was, en wat er in de kosmos gebeurde.

Ze daalden met hun uitleg neer tot de hoogte van het volk in de vorm van verhalen en parabels zoals Jezus ook heeft gedaan.

Daarom zegden ze dat de Goden vrouwen hadden - zij zijn gehuwd, maar je gaat zien dat die huwelijken allemaal wrede verhalen zijn.

Waarom ?

Omdat het in de grond niet gaat over een huwelijk zoals wij dat menselijk bekijken.

Het gaat over een diepe kosmische betekenis - het gaat over energie.

Dikwijls heeft men er ook een huwelijk van gemaakt, om een voorbeeld te geven hoe een huwelijk moet zijn in het gewone leven.

 

Dus de wijzen gebruikten de symboliek van het huwelijk om tegelijkertijd uit te leggen wat de diepere betekenis van de kosmos was.

Ze legden daarmee uit dat : BEWUSTZIJN EN KRACHT ÉÉN ZIJN .

 

Ook in de TANTRAKUNST zijn man en vrouw in elkaar gestrengeld als symbool van een diepe eenheid.

 

Je ziet ze daar in een geslachtelijke vereniging waarbij man en vrouw het meest innig met elkaar verbonden zijn.

De diepere betekenis daarvan was :

GOD EN ZIJN ENERGIE ZIJN ÉÉN .

 

De eerste Europeanen die Indië bezochten vielen bijna omver wanneer ze de indische tempels met deze beelden versierd zagen.

Het was allemaal pornografie  zeer pervers.

Je moet dat ook bezien met de ogen van de 19e eeuwse samenleving - zij begrepen dat niet.

En dan de verhalen over deze huwelijken - hoe ze in mekaar zaten.

Wat zulke man en vrouw deden zijn soms diepe lessen, om aan te tonen hoe een menselijk huwelijk zou moeten zijn.

 

Shiva heeft dus drie ogen.

Het derde oog is het Goddelijk Oog.

Als Hij dat oog opent, dan komt er vuur uit waarmee Hij de kosmos vernietigt.

Dat is zijn werkinstrument, daar doet Hij zijn werk mee.

Maar weet dat zijn werk terzelfdertijd zowel vernietigend als opbouwend is.

 

Op zekere dag was PARVATI met hem aan het spelen.

In een huishouden is er een keer ruzie en een andere keer is er spel.

En op zeker moment hield ze met haar twee handen zijn ogen dicht.

Dat was heel slecht voor de kosmos, God zijn ogen dicht doen.

Het werd heel donker in het universum.

Shiva die dit wist, maar het spel van zijn vrouw niet wou verbreken, maakte zich een derde oog zodat zij haar spel verder kon zetten terwijl Hij ondertussen ook zijn werk kon verder doen.

Dit is heel diep.

Een man heeft ook een dubbel werk in het huishouden :

1) de verplichting tegenover het huishouden zelf.

2) Hij heeft ook een werk te doen in de wereld.

En de twee zaken moeten kunnen samengaan.

 

In de meest oude teksten  De Vedas   vindt men niet zo gemakkelijk de naam van Shiva terug.

Wij vinden daar zijn vroegere naam : RUDRA

RUDRA betekent letterlijk : hij die weent .

We spreken hier dus over teksten van duizenden jaren voor Kristus.

En daar vinden we een heel kleine God RUDRA , die later zal uitgroeien tot SHIVA .

 

Er werd bij de goden een kind geboren en die kleine zat altijd te wenen.

De Goden zegden : allé, je werd hier geboren als een kind van een God en nu zit je hier te wenen.

En ze vroegen aan de kleine : wel manneke, wat is er toch met u?

Ben je niet content met deze geboorte?

Mensenkinderen wenen als ze geboren worden, maar gij toch niet.

Gij zijt nu een God.

En de kleine zegde :

maar jullie hebben iets wreeds op uw geweten; zijn jullie Goden?

Je hebt vergeten mij een naam te geven.

En ja, dat was waar ook.

 

De goden hadden hem vergeten een naam te geven en ze zegden onder mekaar : we gaan hem de wener noemen  RUDRA .

 

In de vedisch tijd werden er heel wat hymnen gewijd aan de donderende stormgod RUDRA die aanhoudend moest gunstig gestemd worden.

Geleidelijk aan slorpte Shiva de functie van deze RUDRA en verschillende andere vedische goden op.

Hij werd toen de ISHVARA   DE HEER.

Hij werd MAHESVARA , DE GROTE HEER.

Maar Shiva is ook nog Rudra, omdat Shiva weent.

De Shiva in u weent om zijn Hoger Bewustzijn dat Hij kwijt is.

De ziel in u weent elk moment, zij zegt elk moment neen tegen de kosmos.

En zij roept in u om voort te doen, om voort te zoeken, want je hebt nog altijd niet gevonden waar je op zoek naar zijt.

 

 

 

Zij die nu Shiva vereren, zeggen :

"onze Shiva is gelijk aan Brahman en ze zetten Hem op de hoogste plaats.

En de aanhangers van Vishnu zeggen :

"Neen, de onze is de grootste."

Brahma heeft niet veel aanhang gehad.

In de vedische periode wordt Brahma PRAJAPATI of de Heer der Schepselen genoemd.

Ook wordt Hij de schepper van het universum of VISHVAKARMA genoemd.

Geleidelijk aan werd Hij de ALZIEL of BRAHMAN .

Zijn verering als oppergod verdween geleidelijk ten voordele van Shiva en Vishnu.

Momenteel wordt Hij nog maar in één tempel vereerd, nl. in PUSHKAR in de deelstaat RAJASTHAN.

Het verlies van deze status wordt in verschillende verhalen verteld.

Je hoort dus niet veel van de volgelingen van Brahma.

Die heeft wat uitgestoken.

Overal in de verhalen is Hij de God die er slecht uitkomt.

Van in het begin maakt Hij vergissingen.

Brahma komt er nergens proper uit.

Je gaat zien wat voor stommiteiten Hij allemaal uithaalt.

Desondanks dat; als we iets willen beginnen moeten we ons tot Brahma richten vermits Hij de schepper is.

Dikwijls zie je de andere Goden naar Brahma gaan om iets te vragen, want Hij moet het spelleke in gang steken.

Maar Hij maakt regelmatig een vergissing.

 

MAHA DEVA :

Als Shiva de hoofdplaats krijgt  en dat heeft Hij voor de aanhangers  dan noemen ze Hem MAHA DEVA .

MAHA betekent : GROTE

DEVA betekent : GODHEID

In de kirtan zingen jullie : Shiva Shiva Mahadeva

Zie je nu wat je doet?

Jullie zijn aanhangers van Shiva, jullie zeggen : Shiva is Brahman, je zegt het letterlijk.

Dit is een kirtan die jullie hebben overgenomen van de aanhangers van Shiva.

Als de Vishnuïten erbij zitten, dan bewegen ze niet.

Ze zingen niet mee.

Ze denken in hun eigen : ze zijn weer bezig die chauvinisten.

Ze zijn onze Vishnu weer een duw aan het geven  MAHA DEVA.

 

SHIVALINGAM

Shiva wordt ook vereerd onder de naam van SHIVA LINGAM

Dit moet een traditie zijn van oeroude volkeren van duizenden jaren terug.

In bijna elke indische tempel die aan Shiva gewijd is komt er een Shivalingam voor.

De Shivalingam is het symbool van de penis, het mannelijk geslachtsorgaan , en dan nog in erectie.

Het is een steen in die vorm die vereerd wordt als symbool van vruchtbaarheid .

En men doet er dan nog in het algemeen de vorm bij van de moederschoot waarin de lingam steekt.

De moederschoot wordt DE YONI genoemd.

Dit wordt in de tempels vereerd als symbool van het mannelijk en vrouwelijk aspekt in de kosmos.

Het is het symbool van de positieve en negatieve krachten in de kosmos die één zijn.

 

Voor deze symbolen wordt nu PUJA of eredienst gedaan.

Ge kunt u niet voorstellen dat dit bij ons in de kerk zou gedaan worden.

Die dingen beschouwt men als taboe en slecht, het is vies en het is zonde.

In de oosterse godsdiensten staat men daar helemaal anders tegenover, maar het was veel te moeilijk om aan het gewone volk uit te leggen wat de diepere betekenis was van deze symbolen.

Hoe heeft men dat nu uitgelegd in de PURANAS ?

We zaten dus in Indië met drie Goden en er was een discussie wie van hen de grootste was.

Het volk ging altijd naar de yogis om raad, want ze wilden eens en voorgoed afrekenen met de twijfel.

Ook de Goden wilden daar een einde aan maken.

Ze stuurden BRIGU om dat probleem op te lossen.

In de Bhagavad Gita komt er een hoofdstuk voor waarin Krishna zegt : de waarheden die ik u vertel zijn niet van mij, maar ze zijn van VYASA en ook van BRIGU , deze grote yogi staat ook vermeld in de Bhagavad Gita.

 

Dus Brigu ging bij deze drie Godheden een bezoek afleggen, maar dan op het onverwachts. Als je onverwachts bij iemand binnenkomt, dan leer je hem het beste kennen.

Eerst stapte hij bij Shiva binnen .

Maar Shiva was juist aan het vrijen met zijn vrouw PARVATI .

Shiva zegde : "beken dat je nu toch op een heel slecht moment komt, kom later maar een keer terug."

Maar Brigu zegde : "zo behandelt men toch geen wijzen, ik ben een yogi en je had me met respekt moeten ontvangen.

Als je een yogi ziet, dan moet je boven seksualiteit staan.

Gij als God van Yoga had moeten recht staan en zeggen : OM TAT SAT ."

Brigu zegde : "dit feit zal tot in de eeuwigheid door de mensheid verteld worden.

Wat je nu hebt uitgestoken, zal de mensheid voor altijd weten.

En je zal in de toekomst vereerd worden als de SHIVALINGAM."

 

Brigu ging dan onverwacht bij Brahma binnen .

Maar Brahma zegde : "jamaar nu heb ik geen tijd.

Ge weet zeker niet wat dat is?

Ik moet voordurend de kosmos scheppen.

Je had u eerst moeten aanmelden."

"Neen",zegde Brigu,"als ge groot genoeg geweest waart, dan had ge geweten dat er voor yogis en wijzen altijd tijd is."

 

Nu ging hij bij Vishnu .

Die was aan het slapen.

Je moet weten Vishnu is de slapende God, Hij slaapt voortdurend.

En Brigu dacht : "nu is het toch wellekens geweest, nu mag ik mij ook iets permitteren", en Hij stampte in de zijde van Vishnu.

De God werd wakker, en Hij zegde : "je hebt uw voet toch niet zeer gedaan?

Mag ik hem een keer zien, ik zal er op wrijven.

Spijtig dat ik niet wakker was en dat je u hebt moeten bezeren.

Als je in het vervolg komt, zal ik zorgen dat ik niet meer slaap."

Brigu concludeerde : de grootste aller Goden is Vishnu.

 

Nu het verhaal hoe Brahma zijn status als Oppergod verloor .

Het komt uit de SKANDA PURANA .

Brahma de schepper en Vishnu de onderhouder van de schepping, hadden op zekere dag een discussie over het feit wie van hun beiden de grootste was.

 

Het kwam zover dat er een oorlog van kwam om dat probleem uit te vechten.

Er was veel gedonder en rumoer in de hemel en na jaren werden de andere Goden dat stilaan beu.

Ze gingen naar Shiva en vroegen Hem om in het geschil te bemiddelen.

Shiva liet zijn lingam verschijnen als een enorme zuil van licht.

Dit verschijnsel was zo indrukwekkend dat Brahma en Vishnu even hun gevecht staakten om deze zuil te bekijken.

Shiva sprak tot hen : "waarom vechten jullie feitelijk?

Alleen Shiva kent uw kracht.

Wie de oorsprong van deze zuil van licht vindt, is de grootste."

Onmiddellijk nam Vishnu de vorm aan van een geweldige beer en begon te graven in de aarde om het begin van deze zuil te zoeken.

Brahma veranderde zich in een reusachtige zwaan en vloog hoog in de lucht op zoek naar het andere uiteinde van de zuil.

Na een vruchteloze speurtocht moest ieder voor zichzelf bekennen dat ze er niet in slaagden het uiteinde te vinden en ze werden bewust van hun beperktheid.

Maar Brahma gaf het niet op en stoefte dat Hij de top van de lingam had ontdekt, om zich op die manier machtiger te kunnen noemen dan Vishnu.

Woedend om deze grove leugen kwam Shiva uit de lingam tevoorschijn en hakte in zijn schrikwekkende gedaante van BHAIRAVA het vijfde hoofd van Brahma af.

Dat konden de andere goden nu ook weer niet accepteren.

En als straf heeft Hij lange tijd als bedelmonnik moeten rondlopen.

Ondertussen condenseerde de enorme zuil zich tot de berg ARUNACHALA , die zich in ZuidIndië bevindt.

Zoals het zaad onzichtbaar aanwezig is in de fallus, zo ook is Shiva altijd aanwezig in de voorstelling van de lingam.

Shiva heeft twee aspecten in zich :

Hij is het vernietigend aspekt en tezelfdertijd wordt Hij vereerd om speciale gunsten te bekomen.

 

Er is een woord in het Sanskriet SIVA , dat welvaart betekent.

De naam SHIVA betekent : WELVAART  VOORSPOED.

Hoe kunt ge dat aan mekaar knopen?

Om de simpele reden dat God nooit verwoest zonder reden.

Een moeder slaat nooit haar kind zonder dat daar een verbetering moet uit voortkomen.

Als dit lichaam wordt afgebroken is dit om een beter lichaam te geven.

Shiva zegt op een bepaald moment : "uw lichaam is versleten  het is onbewoonbaar geworden, maar gij zijt aan uw frak gehecht en hij heeft zelfs gaten."

"Gij zijt hier en daar ziek.

Ze hebben hier en daar al nieuwe stukken moeten insteken.

Ze hebben hem hier en daar al moeten naaien."

 

En Shiva zegt op een bepaald moment : "nu is er genoeg genaaid en je hebt al genoeg stukken vervangen."

Maar gij zegt : "maar neen, mijn frakske !"

Shiva zegt : "neen, nu neem ik hem af".

Hij doodt u en breekt uw lichaam af.

Het valt uiteen in de vier elementen : aarde, water, vuur, lucht.

Hij zegt : "uw frak moet helemaal uit mekaar getrokken worden, want ik moet van die stof iets nieuw maken."

En daarna krijg je een nieuwe frak.

M.a.w. afbraak betekent terzelfdertijd vernieuwing  welvaart.

Met een nieuwe frak zal je u beter voelen, dus moet je afstand doen van uw oude frak.

 

Shiva is ook YOGISHVARA .

ISHVARA betekent Heer  Koning.

Shiva is dus ook DE HEER DER YOGIS .

 

SHIVA BHAIRAVA

Dit is Shiva in zijn schrikwekkende vorm.

Het was BHAIRAVA die Brahma's vijfde hoofd afhakte bij het meningsverschil wie er uiteindelijk de grootste Godheid was.

Hij heeft ook een DRIETAND of TRISULA in zijn hand.

Dat betekent : het duidt Shiva als universele God aan die in de drie oerprincipes van de materie werkt.

Namelijk de drie gunas TAMAS , RAJAS , SATTWA

 

Dan is Shiva nog bekend als ARDA NARI ISHVARA

ARDA is half en NARI is vrouw.

Hij is de half man, half vrouw God.

Shiva en Parvati zijn hier uitgedrukt in één enkele persoon.

God is sexloos.

Dus in de God Shiva zijn man en vrouw, één.

Wie deze hoogte heeft bereikt, weet dat beide sexe de manifestatie zijn van iets dat er boven staat.

Iemand die een heel hoge staat in Yoga heeft bereikt, is gegroeid boven seks.

Hij is één geworden met het Hogere Zelf in hem.

 

Dan is er nog een afbeelding van Hem waarin hij PASSUPATI of de Heer der dieren wordt genoemd.

PASSU is dier, PATI is heer.

De dieren zijn de welvaart voor de mens.

Daarom staat Shiva ook dikwijls afgebeeld met een stier.

Je moet weten dat elke God zijn rijdier heeft in Indië.

Elke God wordt afgebeeld met zijn auto.

Shiva's rijdier is NANDI .

NANDI is een witte stier.

 

Nandi betekent letterlijk : DIE VREUGDE SCHENKT .

Hij is de drager van de potentie en de vruchtbaarheid.

Aan elke Shivatempel zal je in het algemeen een reuzestier afgebeeld zien.

Nandi stelt Shiva's aanwezigheid zelf voor.

Met zijn lichaamsmassa op vier poten is hij het symbool van de stabiele kosmische wet DHARMA .

Dus Shiva rijdt op Dharma (orde  wetmatigheid).

 

Ik ga nu zijn vrouw voorstellen.

Hij heeft er meer dan één gehad.

Ik moet echter wel op voorhand zeggen dat Hij weduwnaar is geweest, dus dat kan je hem niet kwalijk nemen.

De eerste vrouw van Shiva was SATI .

SATI betekent DEUGD .

Zijn tweede vrouw noemde PARVATI .

PARVATI betekent : dochter van de berggod .

 

EERST OVER ZIJN VROUW SATI

Bramha had een zoon DAKSHA en die was koning geworden van de Himalayas.

Achter elke naam steekt een diepe betekenis.

DAKSHA betekent ENERGIE .

Als je het nu bekijkt in de triniteit van de schepper, onderhouder en vernietiger, en als dan van een zoon wordt gesproken, dan betekent dit, dat deze goddelijke krachten zich op hun beurt nog hebben gesplitst om de schepping steeds meer en meer te doen opengaan, en op die manier de kosmos te verruimen tot een oneindige verscheidenheid.

 

Dus de kracht die uit Brahma voortkwam was zijn zoon Daksha.

Dat staat in de vertellingen die de PURANAS worden genoemd  legenden .

Dat zijn diep wetenschappelijke dingen die door verhalen aan het gewone volk werden uitgelegd.

De zoon van Brahma had een dochter Sati, en als je een dochter hebt, moet je die na zekere tijd uithuwelijken.

Op een bepaalde dag stuurde Hij een invitatie naar alle Goden, behalve naar ene.

"Shiva nodig ik niet uit, dat doe ik niet" zegde Hij.

"Je kunt niet geloven hoe smerig Hij is, en zijn haar zit altijd in de war."

"En je weet dat de TANTRA YOGIS oefeningen doen op begraafplaatsen."

De Goden fluisterden onder mekaar dat Hij zelfs mediteerde op lijken, en ze vertelden dat hij meer dan twee ogen had.

 

Zo, langs alle kanten had Shiva een slechte naam.

En Daksha zegde : "als je uw dochter uithuwelijkt, dan mag je toch aan zo iemand geen kans geven."

Er was echter iets waar Hij niet van op de hoogte was.

Zijn dochter was verliefd op iemand en dat was nu juist op Shiva.

Ze had van alles over hem horen zeggen en dat had haar gecharmeerd.

Zij had een keer aan anderen gevraagd : "hoe ziet Hij er uit?"

"Oh, Hij mediteert en Hij zit s'avonds op een kerkhof, en Hij is sterk zeer sterk."

"Ja? en waarom is hij zo sterk ?", vroeg ze.

"Wel de andere goden krijgen macht door de offers van de mensen.

De ene God wordt sterker dan de andere, naargelang de mensen voor hen offeren.

Maar naar het schijnt heeft Hij geen offers nodig.

Hij heeft een eigen discipline die men Yoga noemt, en daar haalt hij zijn kracht uit."

 

En dan heel vroeger heeft Hij een heel lelijke truc uitgehaald.

 

Ik ga u eerst vertellen wat Hij toen heeft uitgestoken.

Met dat veel mediteren had Hij op een bepaald moment zijn werk van vernietiger verwaarloosd.

Ook die slechte naam had Hij - Hij deed zijn werk niet goed.

Daardoor hadden de demonen grote macht gekregen, het kwaad kreeg in de wereld de bovenhand.

De demonen hadden van Brahma iets losgekregen.

Brahma had het weer op zijn geweten.

De demonen hadden tegen hem gezegd : "we zullen u nooit kwaad doen en we zullen u niets in de weg leggen, als je ons toelaat om drie forten te bouwen waar niemand ons kan aanvallen, tenzij één God die met één pijl de drie burchten terzelfdertijd kan vernietigen.

Vind je zo geen, dan blijven wij ongenaakbaar".

En die voorwaarde had Brahma weer moeten toegeven.

De diepe betekenis : de schepper laat soms kwaad toe, God laat soms het kwaad gebeuren.

Ze zegden onder mekaar :

"er is er maar één die dat kan, en dat is Shiva", en je weet hoe dat gaat.

Zolang dat het goed gaat, spreken ze kwaad van iemand.

Maar van het moment dat er moeilijkheden komen, dan zien ze daar allemaal niet meer naar.

Dan zeggen ze : "wie kan dat oplossen en wie niet ?"

 

En zo was dat ook bij de Goden.

Zij wisten dat Hij alleen dat kon klaarspelen, en ze gingen een bezoek afleggen bij Shiva.

 

Maar Shiva zegde : "laat me gerust, want ik ben aan het mediteren.

Ik zal de helft van mijn kracht aan u geven en probeer het daar mee te doen."

Ze kregen dus de helft van zijn kracht, maar deze kracht was zo straf dat niet één God ze kon verdragen.

Ze gingen terug en Shiva zegde : "ik heb een ander voorstel, geef me de helft van jullie kracht, dan zal ik het ermee proberen."

Ze gaven de helft van hun kracht af.

Shiva pakte zijn pijl en boog en met één schot schoot Hij de kastelen weg.

Maar ..... Hij heeft aan de andere Goden nooit meer die geleende kracht teruggegeven, Hij heeft ze zelf gehouden.

Dat betekende dat Shiva nu meer kracht bezat dan al de andere Goden tesamen.

 

SATI was dus helemaal weg van deze geheimzinnige God.

En op uitnodiging van Daksha zat op een dag heel de assemblee van de Goden feestelijk uitgedost te wachten op de komst van Daksha en zijn dochter Sati.

Natuurlijk is iedereen op zijn best als je achter een vrouw aanzit.

En Sati zette juist haar handen tegen mekaar en ze bad :

Shiva .... Shiva .... er is maar één die ik wil en dat ben jij  verschijn.

Men zegt dat zij die tot Shiva bidden, verhoord worden.

En ja, Hij verscheen op de vergadering.

Zij had met haar vader op voorhand afgesproken, dat ze een bloemenkrans zou werpen rond het hoofd van de God die ze wilde hebben.

En natuurlijk gooide ze de bloemenkrans rond het hoofd van Shiva.

Tegen de goesting van Daksha gingen Shiva en Sati samen buiten.

Het zat er natuurlijk van begin af aan al lelijk tegen, maar Sati huwde met Shiva.

 

 

Shiva had het niet vergeten dat Hij die bewuste dag niet was uitgenodigd.

Op een keer is er weer een grote bijeenkomst van de Goden om een feestje te vieren ter ere van Daksha.

Brahma was tegenwoordig en ook Shiva hadden ze toch maar uitgenodigd.

Het was de gewoonte dat iedereen rechtstond als de gastheer binnenkwam.

Alleen Brahma bleef zitten, want voor uw eigen zoon rechtstaan, dat hoeft niet.

Een vader heeft het recht te blijven zitten.

Maar .... ook Shiva bleef zitten.

 

De andere goden stonden allemaal recht en ze zagen dat Shiva bleef zitten.

De goden kregen het koud.

Daksha bleef nog wat staan en draaide wat rond en dacht :

"Hij zal het misschien niet gezien hebben".

Nog wat treuzelen ... maar Shiva bleef ijskoud zitten.

Zijn gelaat was onverstoord  met een kleine glimlach  yoga.

Daksha vloog uit  Hij deed geen yoga, hij maakte Shiva weer uit voor hetzelfde, gelijk altijd.

"gij zit op begraafplaatsen, gij verwaarloost uw werk, gij zit onnozel te doen in de Himalayas met uw ogen dicht, en ge besmeert u met asse en ge kamt nooit uw haar".

Al deze beledigingen kwamen er uit.

Het enige wat Shiva kon doen was het aftrappen.

 

Dus het ging niet goed in de familie.

En als Daksha een tijdje later nog een feest hield,dan zegde hij: "nu is het gedaan, ik wil die komedie hier niet meer zien, nu nodig ik hem nooit meer uit."

En ze gingen een groot offer brengen ter ere van Brahma, en alle Goden waren weer tegenwoordig.

 

Sati was zeer verwonderd omdat ze Shiva niet zag en ze ging naar haar vader.

"Vader, je hebt het toch zeker weer niet gedaan?"

"Ik wil hem hier niet meer zien kind", antwoordde Hij.

Het offer begon en Sati zegde : "dat hebt ge voor de laatste keer gedaan !"

En als het offervuur honderd procent brandde, wierp zij zich in het offervuur en ze verbrandde.

Ze pleegde zelfmoord om de eer van haar man te redden.

Oh .... Shiva in meditatie ...... Hij werd het gewaar.

Hij werd ongelooflijk kwaad.

Met één sprong was Hij in de assemblee der Goden, en Hij heeft er huisgehouden.

Hij joeg ze allemaal buiten en Hij kapte het hoofd van Daksha af.

En met het verbrande lichaam van zijn vrouw in zijn armen begon Hij zijn kosmische dans.

 

Maar het was het moment niet om pralaya te houden, heel het universum daverde op zijn grondvesten.

Overal op alle planeten en melkwegstelsels gebeurden er grote rampen.

Shiva kon zijn kosmische dans niet weerstaan.

Daarom moest Vishnu, de onderhouder, optreden.

Alle Goden liepen verschrikt naar Vishnu en zegden :

"Heer, heer, nu is het aan u  je moet er iets mee doen, want anders gaan we er allemaal aan.

Het is niet de moment van de pralaya  Hij heeft dat recht niet."

 

En Vishnu schoot op de dansende Shiva af en Hij rukte het dode lichaam van Sati uit zijn armen en Hij verdeelde het in vijftig stukken.

En waar deze stukken vielen ontstonden allemaal heiligdommen waarin men in de TANTRA de YONI of de moederschoot vereert.

 

 

 

 

In Indië vereert met twee dingen :

nl. De LINGAM : dit is het mannelijk geslachtsorgaan in erectie en de YONI   de vrouwelijke moederschoot.

Waarom? Omdat het mannelijk en het vrouwelijk aspekt van de schepping een eenheid vormen om de kosmos voort te brengen.

Ook in ons lichaam is er een samenwerking van twee tegengestelde krachten.

Denken we maar aan het linker en het rechter neusgat.

Men gaat in Indië zo ver om het mannelijk geslachtsorgaan LINGAM en vrouwelijke moederschoot YONI te vereren als symbool van het eeuwige leven .

 

Er was iets in de kosmos dat in heel grote moeilijkheden was.

Nu Shiva weer was gaan mediteren, werd het kwaad machtiger en machtiger.

De Goden zegden : "we moeten iets doen om hem uit zijn meditatie te krijgen.

Maar we moeten heel voorzichtig zijn met Hem, daar hebben we de gevolgen al van gezien."

Maar ze konden niets vinden.

Ondertussen, dat moet ik u toch zeggen,  had Shiva het hoofd aan Daksha teruggegeven, want Vishnu had tegen hem gezegd : "beken dat je wat overdreven hebt.

Daksha, uw schoonvader heeft nu ook niet helemaal gehandeld zoals het paste, maar daarvoor onmiddellijk zomaar zijn kop afkappen, dat is nu toch een kleinigheid dat je moet herstellen."

En zo had Shiva deze kleinigheid hersteld.

De diepe betekenis hiervan is : Hij kapt af en toe uw kop eraf, maar Hij zorgt er achteraf voor dat je hem terugkrijgt in een volgende reïncarnatie.

Dus in zijn afbreken zit er ook een opbouwen.

De goden gingen dus naar Brahma.

En Brahma heeft nooit veel tijd en zijn woorden zijn altijd veel te rap.

"Het is simpel", zegde hij, de Goden waren heel kurieus wat er nu zou uitkomen : "ge gebruikt mijn gerief niet  hola ik heb een God van de liefde geschapen."

 

Dat was KAMA , bij ons CUPIDO .

"Stuur hem naar de Himalayas met zijn pijl en boog".

"Maar ....", zegden de Goden :

"we kunnen bij Shiva toch zomaar geen verlangens opwekken, trouwens er is nog geen vrouw."

"Dat is ook weer waar" zegde Brahma.

"Simpel ... we geven Sati een nieuwe incarnatie.

We laten haar opnieuw geboren worden."

 

Daar hadden ze nog niet aan gedacht.

Zo gezegd zo gedaan. Ze lieten haar opnieuw geboren worden in de omgeving van Shiva.

En de Goden zegden tegen haar :

"gij moet niet veel doen.

Je moet u alleen maar altijd schoon maken en je moet met bloemen omgaan.

En je moet de mantra zeggen van Shiva.

OM NAMAH SHIVAYA .

Dat is alles wat gij moet doen.

Maak u niet vuil en zorg dat u niets overkomt.

Dus verzorg u en zeg altijd :

OM NAMAH SHIVAYA  OM NAMAH SHIVAYA, en zo zal je opgroeien als een bloem van schoonheid.

Wij zorgen voor de rest."

En als dat meisje groot geworden was, dan was PARVATI de schoonheid zelf.

Ze ging regelmatig bloemen plukken in de bergen waar yogis mediteerden.

KAMA   Cupido  werd ook naar ginder gestuurd, maar ... hij vond Shiva altijd in meditatie.

En de teksten zeggen :

naargelang hij de plaats van de meditatie naderde werd Kama zelf stil, zo diep was Shiva in meditatie.

De bladeren der bomen durfden niet bewegen.

De bomen zelf wensten de meditatie van Shiva niet te storen, zijn meditatie drong door in gans de kosmos.

En KAMA (genot) was zijn moed kwijt.

Hij zegde bij zichzelf : "wat moet ik hier beginnen, wat hebben die mannen aan mij toch gevraagd."

Terwijl hij Shiva zag zitten in diepe meditatie, dacht hij : "dat gaat hier niet goed aflopen  daar komen ongelukken van als ik die moet gaan storen."

Maar op het moment dat hij daar op enkele meters van Shiva stond, kwam daar Parvati aan die bloemekens aan 't plukken was.

Hij zegde : "dat is het moment  nu of nooit."

Zij stond juist voor hem als Hij zijn ogen opentrok, en KAMA deed het.

Hij mikte met zijn pijltje en hij raakte Shiva.

Shiva verschoot even, Hij opende zijn ogen en zag inderdaad Parvati, maar Hij zag tegelijkertijd ook KAMA en Hij begreep onmiddellijk wat de andere had gedaan.

Hij opende zijn derde oog  het oog van vuur, en op slag verbrandde Hij Cupido.

 

Hij verbrandt alle verlangens in Hem  dat is de diepe betekenis.

 

Shiva is Yoga, dat betekent : alle verlangens worden verbrand.

Onmiddellijk gingen zijn ogen terug dicht.

Ja, wat nu ... De Goden gingen terug naar Brahma.

"Gij hebt weer wat uitgevonden" zegden ze, "nu hebben we er nog een heel zwaar probleem bij :

Ten eerste : er is geen huwelijk en het kwaad blijft voortwoekeren,

Ten tweede : we zijn op de koop toe de God van de verlangens kwijt.

Hij heeft Kama in brand gestoken.

Je gaat nu wat zien op de wereld. Nu hebben de mensen geen verlangens meer en het universum zal op die manier uitsterven.

Je ziet, als gij ons raad geeft tot wat we dan komen."

Brahma had het weer eens gedaan.

Maar Brahma was nu ook weer niet van gisteren en zegde :

"ik weet een oplossing."

"Ja, en wat zal het nu weer zijn?"

Wat moet een vrouw doen die verliefd is op iemand die Yoga doet?

Ja, wat moet een vrouw doen om een yogi te verleiden?

Moet je daarom met bloemen gaan spelen voor een yogi?

Slecht begonnen, neen, je moet ook beginnen te mediteren.

Wanneer ze ook begint Yoga te doen, dat gaat hem interesseren.

Dat klopt, dit is psychologisch heel diep.

De Goden zegden dus tegen Parvati : "doe Yoga".

"Doe meditatie, doe discipline en drijf erin door."

En zij deed het, maar Shiva verscheen haar niet.

Ze verdubbelde echter haar inspanningen en gaf niet op.

Ze deed Yoga, mediteerde en zegde de mantra

  OM NAMAH SHIVAYA .

Ze begon te vasten, maar dat zagen de Goden niet graag.

Ze hardde haar lichaam door haar in ijskoud water te leggen en ze deed nog andere zware disciplines.

Shiva die in meditatie was en wist wat er gaande was begon te denken :

"ja, nu moet ik het beginnen te zien als mijn plicht."

Ook wist Hij dat Hij in de wereld een werk te doen had om alles terug recht te trekken.

Hij moest zijn vernietigingswerk gaan doen, want het kwaad nam indrukwekkende vormen aan.

En Hij zegde : "wel, we zullen iets riskeren."

 

Op een schone dag was Parvati in meditatie zich weer aan het concentreren op Shiva.

Ze zag in haar huis een yogi binnenkomen, een brahmaan, en die vroeg haar : "wat zijt gij aan het doen?"

 

"Ik ben mij aan het concentreren op Shiva" antwoordde zij.

"Mmmm" zegde hij, "dat noem ik een verkeerde concentratie, je weet toch wat er van die man verteld wordt?

Dat is een God die niet proper is, het is een God die altijd met dierenvellen rondloopt.

Hij durft op begraafplaatsen zitten.

Er word verteld dat Hij al eens getrouwd is geweest.

Dan wordt er ook verteld dat Hij bij al de andere Goden in slechte papieren zit, en dat hij altijd met hen in ruzie ligt."

Parvati werd heel kwaad, ze zegde : "hou er mee op of ik gooi u buiten."

Want zij was de herboren Sati, zij was diep in haar wezen nog altijd verliefd op Shiva.

Uw gevoelens gaan incarnaties mee.

Ze zegde dus : "hou er mee op kwaad te spreken, of ik gooi u buiten."

En op hetzelfde moment veranderde de brahmaan zich in Shiva.

Het was Shiva die zich vermomd had om haar te testen.

Hij zegde : "nu is het genoeg geweest, vermits uw gevoelens zo zijn, ga ik met u een huwelijk aan."

 

En de Goden waren content, er was overal feest.

Ze zegden : "dat gaat hier allemaal terug goed komen, er gaan nieuwe tijden aanbreken."

Shiva had nochtans gezegd : "ik huw haar met de bedoeling haar een kind te geven, want ik ga al dat werk niet meer alleen doen.

Ik zal haar zonen geven.

En die zonen zullen het kwaad wel bestrijden, zij zullen dat in orde brengen."

De vernietiger maakt dus ook gebruik van onderkrachten.

 

Parvati en Shiva waren nu al een tijd getrouwd en er gebeurde niets.

En de Goden werden minder enthousiast.

Ze zegden onder mekaar : "er is iets mis.

Het gaat weer niet en we moeten er weer iets aan doen."

Ze stuurden de God van het vuur ANGI om Shiva en Parvati eens aan te wakkeren.

De Goden zegden tegen hem : "ga eens zien wat er ginder allemaal gebeurt."

 

Dit is weer heel diep.

Shiva huwt Parvati uit plichtbesef en hij wil kinderen maken omdat dit moet gebeuren.

Er is echter geen echt verlangen, de yogi werkt zonder verlangen.

Hij doet alles in de kosmos omdat het zijn plicht is.

En ook bij Parvati was haar leven gebouwd op zelfdiscipline.

 

Voordat twee mensen huwen moeten zij zich disciplineren.

 

Ze moeten een periode doormaken van discipline waarin ze mekaar tonen dat ze zich kunnen beheersen, en niet zoals nu gebeurt, waarbij men vrij zijn verlangens uitleeft.

Beiden moeten mediteren, beiden moeten de innerlijke puurheid bewaren.

Op die basis kan een huwelijk opgebouwd worden dat op zichzelf ook gedisciplineerd is.

Dit is de waarheid.

En omdat dit allemaal niet meer gebeurt, komt het dat er in deze tijd zoveel mislukte huwelijken en echtscheidingen zijn.

Volgens de huidige statistieken zijn er na twee jaar reeds meer dan 30% huwelijken die uiteengaan.

Op wat is momenteel een huwelijk gebaseerd?

Op materiële voordelen, seks, plezier, profiteren.

Natuurlijk ook op gevoelens van liefde, maar waarop is dit dan weer gebaseerd?

 

Dus ANGI , de God van het vuur werd naar de Himalayas gestuurd.

De Goden hadden tegen hem gezegd : "laat geen moment voorbij gaan om op te treden, wij hebben geen tijd meer te verliezen."

De God van het vuur had gezien dat Shiva af en toe bij Parvati op bezoek kwam.

Hij zag Hem op bepaalde tijden uit haar kamer komen.

Op een keer wachtte hij af en veranderde zich in een duif.

Op het moment dat Shiva bij Parvati buiten kwam, vloog hij bij Parvati binnen, stal het zaad van Shiva, en hij vloog er mee naar de Goden.

Want hij had dit zo afgesproken. Hij zou hun het zaad brengen en uit dit zaad zou er dan een God kunnen geboren worden.

Maar onderweg werd het zaad voor de duif te zwaar, en boven de Ganges gekomen, moest zij het zaad laten vallen.

 

Het zaad viel in de Ganges en onmiddellijk trad er uit de heilige rivier een pracht van een jongeling DE GOD KUMARA .

Ze hadden dus een zoon, maar dit was niet de oudste zoon, want er was daarvoor nog een zoon ontstaan :

GANESHA

 

Parvati nam tussendoor een bad.

In Indië wassen ze zich niet met zeep zoals wij dat doen, want dat vinden ze niet goed.

Zij oliëen zich eerst in en daarna doen ze daar een soort poeder op en met poeder wrijven ze die olie dan weg.

Pas daarna gaan ze in bad.

 

Parvati was die dag alleen thuis, en ze dacht : "dat is toch maar gevaarlijk zo alleen thuis een bad nemen.

Ik zou iemand moeten hebben die op wacht staat aan de deur."

En als zij met het poeder de olie van haar lichaam had gewreven, nam ze wat stof bij elkaar en blies er prana in.

En onmiddellijk stond daar een kleine van een jaar of tien.

Ze zegde tegen de jongen : "manneke, gij gaat goed op de deur letten.

Je laat niemand binnen, want ik wil een bad nemen."

De kleine zegde : "moeder, wees gerust, er komt hier niemand binnen."

Terwijl de kleine voor de deur stond en zij een bad aan het nemen was, kwam Shiva eraan.

Natuurlijk kende de kleine Shiva nog niet en zegde :

"stoppen gij, gij komt hier niet binnen."

En Shiva zegde : "beste vriend, ik weet niet wie dat gij zijt, maar ik zie dat gij niet weet wie ik ben.

Ik ga wel naar binnen."

De kleine antwoordde : "spijtig maar gij gaat hier niet binnen."

Shiva dacht : "ik zal eens maken dat ik hier vlug binnen ben", en hij kapte het hoofd van de kleine af.

Je weet hoe geweldig Hij van tijd tot tijd is.

Hij stapte binnen, Parvati verschoot en zegde :

"maar gij komt hier toch zomaar niet binnen."

"Neen", zegde hij, "er stond iemand aan de deur en ik heb zijn kop moeten afkappen om binnen te geraken."

Parvati antwoordde : "Maar ... gij hebt mijn zoon verminkt, ik had juist een zoon gemaakt."

Oh... daar was iets mis.

En ze zegde : "je kan er mee doen wat je wil, maar tegen dat ik uit mijn bad ben, moet die jongen terug een hoofd hebben.

Shiva riep al zijn dienaren bij elkaar en zegde :

"nu heb ik weeral wat voor, luister, ik moet zo vlug mogelijk een nieuw hoofd hebben.

Wij moeten van iemand anders zijn hoofd afdoen, want ik moet vlug zijn.

Je moet naar een wezen zoeken dat NoordZuid slaapt en als je zo iemand vind, doe dan zijn hoofd af en breng dat zo vlug mogelijk naar hier en die kop zetten we dan op mijn zoon."

"Je moet mij niets meer komen vragen,want we hebben geen tijd."

 

Allé, de dienaren van Shiva gaan op weg, maar ze vonden niemand die op die manier sliep, tot ze in het woud een olifant tegenkwamen die in deze richting sliep.

Zonder verder na te denken deden ze de kop van de olifant eraf en ze zetten hem op de kleine.

Parvati vond haar zoon terug met een olifantenhoofd, en ze schikte zich daarin.

Maar de kleine schikte zich er niet in, hij zegde : "ik vind dat je iets moet doen om me te vergoeden."

Shiva antwoordde : "wat wil je dat ik doe ? "

"Wel ", zegde de kleine : "maak mij de meester van de GANA'S ."

Daarom wordt hij ook wel de Meester van de Gana's genoemd.

 

De ISHVARA van de GANA'S , dat is GANESHA .

En wat zijn de GANA'S ?

Dat zijn de groepen van alles wat bestaat, vb. de groep van de planten, de dieren, de mensen, de engelen, de halfgoden, de goden.

"Voor hetgeen dat je me hebt aangedaan moet je me de Heer van al deze verschillende groepen maken", zegde de zoon.

Dus Shiva kreeg een zoon die hij de baas maakte van alle groeperingen van wezens die er geschapen werden.

 

Nu verder met Parvati.

Ze hadden niet alleen problemen om een huwelijk te maken, maar wat nog erger was, ze maakten heel veel ruzie.

Vb. als Parvati dacht dat die bepaalde persoon eens moest gezegend worden omdat hij iets goed had gedaan, dan was het dikwijls Shiva die niet akkoord ging.

Maar het kwaadste wat er gebeurd is, dat ga ik nu vertellen.

Shiva is een yogi en s'avonds las Hij aan zijn vrouw de schrifturen voor.

Dus een man moet de schrifturen voorlezen aan zijn vrouw en niet altijd maar de gazet.

In een huwelijk tracht men samen een hoogstaand denken te houden.

De avonden worden niet alleen maar gevuld met spelletjes kijken op V.T.M.

In een huwelijk moet men ook samen de schrifturen bestuderen.

En wat er ook al eens kan gebeuren, Parvati was heel moe en was in slaap gevallen.

En Shiva ondertussen maar aan het vertellen wat er allemaal in de Vedas staat.

Er wordt ook verteld dat al de asanas die gij doet, dat die allemaal voortkomen uit zijn vertellingen aan zijn vrouw.

Dat is heel diep, het is het Goddelijk Bewustzijn die het voortverteld heeft aan de mens.

Alle echte kennis komt uit het binnenste van de mens.

 

Hij was dus zo al een uurtje bezig, toen hij plotseling zag dat ze in slaap was gevallen.

"Hela", zegde hij tegen haar  "en ik hier maar mijn best doen om u uit te leggen hoe de kosmos in mekaar steekt, en gij valt daar zomaar in slaap."

"Heer", zegde ze, "je vergist u, ik had mijn ogen dicht omdat ik mij beter zou kunnen concentreren op wat je vertelde".

Shiva dacht : dat is het toppunt.

"O ja ? Op wat hebt ge u dan zo diep geconcentreerd ?"

Parvati kon niet antwoorden.

Shiva zegde : "dat verdient een straf, ik kan u op die manier niet als vrouw houden :

je zal als straf moeten geboren worden als vissersvrouw bij de mensen".

 

En op slag werd zij geboren als kind bij een visser.

Shiva zegde : "nu ga ik terug mediteren". 

Maar hij kon niet mediteren, zijn gedachten waren bij haar.

Hij wist : ik heb weer te straf gereageerd, het is weer erg met mij.

Ik heb deze keer geen kop afgedaan, maar dit is toch ook weer een straffe toer.

Hij riep zijn stier NANDI en Hij zegde : "we moeten er iets aan doen, hebt gij soms een goed gedacht?"

De stier antwoordde : "ik weet iets, laat me geboren worden als een haai."

Zo gezegd, zo gedaan.

Hij werd geboren als een haai en hij verwoestte gedurig de vissersnetten, zodat de vissers geen vis meer konden vangen.

De vissers gingen zoeken hoe dat in feite kwam en ze zagen dat het altijd dezelfde haai was die dat deed.

Ze besloten : de man die deze haai kan doden, die krijgt het schoonste meiske dat we momenteel onder ons volk hebben.

Parvati die ondertussen een jonge vrouw was geworden, werd uitgekozen.

Onmiddellijk verscheen Shiva als een visser en Hij doodde de haai, Hij nam Parvati terug mee naar de godenwereld.

Shiva is dus een heel eigenaardige figuur.