Kirtan Homepage


WAT IS KIRTAN


Kirtan wordt Sankirtan wanneer er instrumenten gebruikt worden om te begleiden.

Sankirtan is begleid spelen met instrumenten als het woord "san" voor "kirtan" staat.

Sankirtan is de Svarupa (essentie aard) van God.

Sankirtan is de essentie van de Vedas.

Dhvani is sankirtan (Dhvani = :toon; geluid; het subtiele aspect van de levensenergie in vibratie.)

De vier vedas hebben hun oorsprong in geluid.

Er zijn vier manieren om geluid voort te brengen :

Vaikhari (vocaal)

Madhyama (vanuit de keel)

Pasyanti (vanuit het hart)

Para (vanuit de navel)

Sankirtan en de vedas komen vanuit dezelfde bron.

Mensen zitten samen en zingen de namen van God met gevoel (bhava),liefde (prema) en geloof (shraddha). Dit is Sankirtan.

Sankirtan is een exacte wetenschap, het verheft het denken snel en versterkt u innerlijke staat tot de Hoogste Graad.

Naam en persoon (Nami) zijn onscheidbaar.

Naam is groter dan persoon (Nami).

En in wereldse zaken vergaat de man, maar zijn naam wordt nog herinnerd voor een lange tijd.

Sankirtan is het zingen van de namen van god met gevoel en overgave.

Sankirtan doen veel meer : hun klank of trilling roept een bepaalde kwaliteit, een bepaalde ervaring op, die de naar buiten gaande neiging van de geest stopt, zodat je je niet langer vereenzelvigt met "wat je nooit was en realiseert wat je altijd geweest bent en vindt wat je in feite nooit verloor.

Er moet één ritme (TALA) en één toon (svara) zijn. slecht dan volgt er vreugde, zaligheid en vervoering van de geest.

De wetenschap van sankirtan

God is een mysterie.

Het denken is een mysterie.

De wereld is een mysterie.

Hoe sankirtan de menselijke natuur verheft in de goddelijke natuur, hoe het slechte samskaras (onderbewuste indrukken) overhaald, hoe het de mentale substantie veranderd, en hoe het de devote oog in oog brengt met god, is ook een mysterie.

Wetenschap en verstand kunnen moeilijk de werking van kirtan uitleggen.

Er is een grote kracht in ieder woord.

Wanneer we een uiteenzetting zouden geven uit een kookboek, zouden er in het lichaam al de nodige middelen worden aangemaakt om het voedsel te kunnen opnemen, hetzelfde gebeurt wanneer we de namen van God zouden uitspreken, iedere naam van God is gevuld met deze goddelijke kracht.

God manifesteert zich door geluid, in de bijbel (joh 1,1:) staat in het beginne was er het woord en het woord was bij god en het woord was god, dat was in den beginne.

De eerste manifestatie van God is ETHER of geluid.

Geluid is de Guna (kwaliteit ) van de ether.

Geluiden zijn vibraties, zij doen bepaalde vormen opkomen.

Ieder geluid doet een speciale vorm opkomen in de zichtbare wereld, en combinatie van geluiden doen ingewikkelde vormen verschijnen.

En zo staat er in wetenschappelijke boeken, dat experimenten hebben aangetoond dat geluiden voortgebracht door bepaalde instrumenten geometrische figuren doen verschijnen.

Het is gedemonstreerd dat ritmische vibraties de overéénstemende figuren geven.

En zo staat er beschreven dat er door geluid landschappen verschijnen, bloemen, bomen enz.

Al dit betekend dat wanneer geluiden op de juiste manier voortgebracht, etherische geluiden voortbrengt en deze brengen op zich de overeenstemde figuren.


Voordeel van kirtan


Hij die kirtan beoefend vergeet het lichaam en de wereld.

Kirtan verwijderd de identificatie met het lichaam.

Het geeft u superintuitieve kennis.

Kirtan is de gemakkelijkste, kortste, veiligste, snelste weg naar dat Goddelijk Bewustzijn.

De mensen die in het begin kirtan beoefen omwille van mentale genietingen zullen snel het zuiverend effect realiseren van kirtan en na een tijd zullen ook zij kirtan doen met gevoel en geloof.


Dit werk geeft liederen weer zoals ze gezongen worden op onze Satsangs op vrijdagavond.

 

YOGENA YOGO JNATAVYO

YOGO YOGAT PRAVARTATE

YO-APRAMATASTU YOGENA

SA YOGE RAMETE CHIRAM


Alleen door de beoefening van yoga, kan de ervaring van yoga beginnen.

Yoga ervaring is de guru (spirituele leraar) van het hoogste spirituele ervaren.

De yogi die dit bereikt, is gecenterd in de staat van Cosmisch Bewustzijn.