Yoga

Plaatsbepaling van YOGA binnen de Indische denkrichtingen 

Indië kent 6 orthodoxe darshanas. DE SHAT DARSHANAS.

 

Dus zes orthodoxe gezichtspunten op de waarheid. Die zijn op zichzelf allemaal waar. Het zijn gezichtspunten op iets. Het zijn allemaal wegen en middelen om hetzelfde doel te bereiken.

 

Als je kom vragen op welke manier je van hieruit naar het centraal station kunt gaan, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Je kanop de hoek de tram nemen. Ik kan voor u een taxi bellen. Je kan iemands fiets lenen of met uw eigen auto gaan.

 

Dus er bestaan verschillende mogelijkheden om naar uw bestemming te gaan. Het éne middel kan voor u al beter zijn dan het andere.

 

Dus er zijn voor Indië ZES orthodoxe gezichtspunten op waarheid. DAR / SHANA.

 

 

DAR heeft de betekenis van ZIEN.

Dus op welke manier dat je naar iets ziet.

Men vertaalt het ook wel eens als een systeem.

 

Dus DARSHANA heeft twee vertalingen : GEZICHTSPUNT en SYSTEEM.

 

Waarom ?

 

Die zes gezichtspunten hebben allemaal scholen opgericht. En die scholen zijn dus systemen. Zij hebben een systeem ontwikkeld om naar bevrijding te gaan.

 

In Indië zijn zes darshanas die orthodox zijn, maar er zijn ook nog andere darshanas.

En die noemt men HETERODOX.

Heterodox betekent niet-orthodox.

 

DARSHANA betekent dus systeem of gezichtspunt, maar niet filosofie. Want filosofie betekent dat het een produkt is van zuiver denken. Het is iets waarover gedacht is geweest. En de Darshanas zijn gebaseerd op ervaringen : dit is totaal verschillend.

 

Darshana is wat gezien is geweest en ervaren. Dus het is veel meer dan filosofie. Het is gezichtspunt op waarheid door ervaring.

Wat noemt men nu in Indië Orthodox ?

Deze zes scholen, deze zes gezichtspunten op de waarheid, hebben zeker VIER ZAKEN ALTIJD GEMEEN waarover er geen discussie is :

 

(1)Het bestaan van een ziel.

(2)Het bestaan van de wet van karma en het bestaan van reïncarnatie.

(3)De mogelijkheid tot bevrijding.

(4)De autoriteit van de Vedas erkennen.

 

De oudste schrifturen van de wereld zijn de VEDAS. Dat is een groep van schrifturen die in oeroude tijden eerst mondeling werden overgeleverd en ze werden van buiten geleerd. Uiteindelijk werden zij 2500 jaar voor Kristus door VYASA geordend.

Hij had vier leerlingen en hij gaf ieder de opdracht de wijsheid en de wetenschap die er toen reeds bestond te ordenen.

 

Er zijn vier Vedas en deze boeken worden als heilig beschouwd.

Het bevat alle geordende wijsheid van de mensheid en heeft alle rampen die de aarde heeft gekend overleefd.

Er zijn in Indië scholen en darshanas geweest die gezegd hebben : wij erkennen de autoriteit van de Vedas niet.

Dat doen de zes orthodoxe darshanas wel.

 

Maar dat was niet het gedacht van een Boeddha.

Dus het Boeddhisme behoort niet tot de zes darshanas.

Zij behoort dus niet tot de zes orthodoxe scholen.

Het is heterodox.

 

Hetzelfde met het Jainisme.

Mahavir, de stichter van de Jains, trok in het wit gekleed door de Indusvallei en predikte er AHIMSA of GEWELDLOOSHEID. Hij erkende de autoriteit van de Vedas niet.

 

Boeddha zei : de hoogste waarheid zit in u.

Dat wat de innerlijke stemt zegt is waar, niet wat een boek zegt. Daarvoor was Boeddha veel te groot van denken.

 

Ook het Kristendom is een Heterodoxe darshana. Want het kristendom erkent wel de bijbel, maar niet de Vedas.

Jezus zei ook : het koninkrijk is in u.

 

En nochtans zijn het boeddhisme, het Jainisme en het kristendom gezichtspunten op de waarheid.

 

De zes orthodoxe darshanas zijn de volgende :

 

 

NYAYA - VAISESHIKA - SAMKHYA - YOGA - MIMAMSA - VEDANTA.

 

 

De NYAYA en de VAISESHIKA zijn bijna allemaal studies van natuurwetenschappen en logika. Het zijn studies hoe het menselijk denken werkt. Wat is een logische en wat is een niet-logische gedachte?

Vooraleer je echt serieus yoga kan doen moet je voor uzelf kunnen uitmaken : "wanneer is mijn denken juist en wanneer niet ?"

Anders zal er altijd twijfel zijn op uw pad.

 

De oudste darshana is de SAMKHYA. Deze darshana betekent letterlijk OPSOMMING. Deze school heeft alles wat er materiëel bestond onderverdeeld in 24 TATTVAS of zijnheden.

 

Zij zegt : dat is allemaal materie - PRAKRITI.

Maar achter dit alles is er een PURUSHA (geest).

Iets dat immateriëel is. Het gans andere.

 

Dus zij geeft een opsomming waar als 25ste, TATTVA, de geest bij is. Zij zegt dat dit het belangrijkste is en dat we daar eens allemaal naar toe moeten :

 

DAT IS BEVRIJDING !

 

We gaan allemaal terug naar PURUSHA.

 

Dus SAMKHYA GELOOFT IN BEVRIJDING EN ZEGT JA TEGEN DE VEDAS.

 

Daarachter komt de volgende school : YOGA.

De yoga zegt tegen de Samkhya : Je hebt gelijk. Wat jij zegt is juist. Zij zegt : jullie logika is juist en jullie indelingen zijn juist. Maar met kennis alleen kom je er niet. Deze school gaat een stap verder.

 

Ze zegt : ER MOETEN TECHNIEKEN GEDAAN WORDEN OM DIE BEVRIJDING TE REALISEREN.

 

Vandaar dat yoga is : gezichtspunt en techniek.

 

Yoga zegt : alleen kennis is niet genoeg, er moet iets gebeuren. Dus de yoga is die darshana die filosofie plus techniek geeft.

 

Daarna komen MIMAMSA en VEDANTA.

We bespreken dat niet verder omdat het alleen de bedoeling was yoga aan te duiden in het geheel van gezichtspunten.

 

 

YOGA betekent : VERBINDEN.

Er moeten twee dingen verbonden worden. Het is de verbinding tussen lichaam en energieveld. Dat er een verbinding bestaat tussen uw manier van denken en hetgeen zich dan resulteert in de staat waarin uw lichaam verkeert.

 

Wat is yoga ?

Yoga is zelfrealisatie. Punt, andere lijn.

 

De persoonlijke ziel moet terug één worden met de kosmische ziel - met BRAHMAN.

 

Dus kortweg : ik moet stijgen boven tijd en ruimte.

Ik moet terug puur geest worden.

In basis ben ik geest en ik moet het terug realiseren.

 

Onze ziel is versluierd door materie. We moeten de sluier terug wegnemen.

En zoals Jezus zei : "Ik en de Vader, wij zijn één".

En we maken geen compromissen meer.

Daar alleen dient het leven voor.

De materie moet gedropt worden.

Dit is yoga.