BEHCET

Ü Terug naar trefwoordenlijst

Dit is een voorbeeld van een ziekte uit de reeks Reiter syndroom, Still syndroom, SLE en vele anderen.

Patiënten met deze of een dergelijke ziekte die de ambitie hebben het wetenschappelijk onderzoek voor hun ziekte te volgen, kunnen contact opnemen met het CENTRUM. Wij zorgen voor hun opleiding.

Behçet

Symptomen
Diagnose
Therapie
Wie is vatbaar voor Behçet
Oorzaak
Mechanisme
Dokters wereldwijd
Patiënten-verenigingen wereldwijd

SYMPTOMEN

Daarnaast is er soms:

 

DIAGNOSE

De volgende symptomen wijzen op Behçet:

1. Aften in mond en keel

(met herpesachtig voorkomen, echter van niet virale oorsprong)

die met vele tegelijk en 3 maal of meer in 12 maanden terugkomen

2. Daarbij zijn ook nog minstens 2 van volgende symptomen aanwezig:

- aften die steeds terugkomen in de genitaliën

- oogontstekingen

- huidproblemen

- ontsteking van de huid na een prik met de naald

De tijd die verloopt tussen de eerste symptomen en de diagnose is 2 jaar in Turkije, waar de ziekte gekend is doordat ze veel voorkomt.

Dat is 5 jaar in West Europa doordat de ziekte hier zeldzaam is.

Anderzijds vraagt Behçet een vroegtijdige behandeling. Het is dus goed dat de patiënten, van zodra zij een van de hierboven opgenoemde symptomen hebben, ook eens nagaan of zij daarbij geen steeds weerkerende pijnlijke aften in de mond gehad hebben.

Er zijn geen laboratoriumproeven die bevestigen dat men werkelijk Behçet heeft. Die zullen er eerst zijn als men al de genen kent die voorbeschikken voor Behçet.

 

THERAPIE

Dat behelst 3 zaken:

1. verhinderen van nieuwe opstoten

2. stilleggen van de doordravende immuun reacties

3. herstellen van de schade aangericht in de opstoten van de ziekte.

1. Verhinderen van nieuwe opstoten

De dokters dringen er op aan dat het gebit heel goed verzorgd wordt: "Tanden poetsen en vooral de gebreken, zelfs de minste, laten verzorgen door de tandarts". Slechte tanden zijn een broedplaats voor bacteriën en die mogen geen kans krijgen om door te dringen tot in de bloedbaan. Dat geeft nieuwe opstoten. Alles vermijden wat de tanden aantast.

Suiker, scherpe specerijen, koffie en warme dranken stimuleren de werking van de slijmvliezen en zo de uitbreiding van de ontstekingen. Ze zijn dus verboden.

Iso-betadine wordt door de dokter aangeraden.

2. Stilleggen van de doordravende immuun reactie

In princiep vermindert men eerst de ontstekingen met cortisone en daarna vermijdt men het heropflakkeren met immunosuppressiva. Over de ervaring bij het gebruik van azathioprine (Imuran), methotrexate (Ledertrexate), cyclosporine (Neoral-Sandimmun), Thalidomide, Colchicine, alpha-interferon, NSAID (Aspirine, Torental, Voltaren, ...), anti-thrombotics en anti-coagulants (Heparine,...), is in 1999 heel wat gepubliceerd: [4] Japan en [10] Turkije. Sommige symptomen blijken effectiever onderdrukt te worden door welbepaalde medicamenten. We geven er hieronder enkele, maar er komen steeds nieuwe ervaringen.

Aften:

thalidomide [1] Turkije en [2] Frankrijk

Ontstekingen in de capillaire bloedvaten en huid-symptomen:

Colchicine, Aspirine, Dapsone [2] Frankrijk

Arthritis: De onstekingen zijn in veel gevallen voorbijgaande en laten weinig of geen letsels na: agressieve medicamenten zijn dan niet nodig. Bij chronische arthritis symptomen worden azathioprine en alle anti-reuma middelen toegepast [3] Turkije.

Oog-ontstekingen:

- cyclosporine [4] Japan

- Colchicine + cyclosporine [6] Japan en [7] Libanon

- lokale steroïden, cortisone, Colchicine en immuno-suppressiva [8] Frankrijk

- alpha interferon [10] Turkije

Neuro-symptomen:

- methotrexate [4] Japan

- azathioprine als lange termijn middel voor niet vasculaire symptomen [1] Turkije

- cortisone voor acute symptomen en methotrexate voor langdurige progressieve symptomen [5] Japan

- anti-coagulants voor thrombosis, cortisone voor acute ontstekingen, cortisone en immuno suppressiva voor het verhinderen van heropflakkeringen, Colchicine en Aspirine als lange termijn middelen [9] Frankrijk

Voor aften, huid- en arthritis-symptomen is er effectieve medicatie. Behandeling van oog-ontstekingen en neuro-symptomen leidt in enkele gevallen tot herstel en in veel gevallen tot stabilisatie, maar er zijn nog steeds gevallen waarin, zelfs bij ononderbroken medicatie, de symptomen heropflakkeren en telkens verergeren. De behandeling vereist een dokter met ver doorgedreven theoretische kennis in immunologie en met veel praktische ervaring in Behçet.

De behandeling met cortisone en immuno suppressiva is een precaire zaak.

Wat men zou moeten kunnen, is het immuun systeem onderdrukken op die enkele punten waar het over-reageert en de rest van het immuun systeem intact laten zodat het in staat blijft alle nieuwe bacterie besmettingen te onderdrukken voor dat deze de kans krijgen de Behçet opnieuw aan te zwengelen. Geeft men een lage onderhoudsdosis cortisone en Imuran, dan zullen de ontstekingen opnieuw opflakkeren. Geeft men een hoge dosis dan kan elke nieuwe bacterie-besmetting zijn gang gaan totdat het zijn schade aangericht heeft. Men zit tussen schip en wal. Voor elk van de symptomen het meest specifieke immuno suppressivum en voor de onderhoudsdosis een gouden standaard zoeken, is wat men nu doet. Tot nu toe blijkt dat cyclosporine voor oog-ontstekingen, en methotrexate en azathioprine voor neuro-symptomen de beste keuze zijn. Vooral voor neuro-problermen geeft dat nog altijd te veel slechte resultaten.

De medische wetenschap zoekt de mechanismen op te helderen waar het immuun systeem over-reageert, in de hoop specifieke middelen te kunnen ontwikkelen om op die plaatsen te kunnen tussenkomen. We volgen het onderzoek en houden U op de hoogte.

3. Herstellen van de schade

Veel organen van het lichaam hebben een enorm herstelvermogen. Schade aan slijmvliezen, huid, gewrichten, ... herstelt meestal spontaan. Aan ogen, hersenen, zenuwen, grote bloedvaten, ... herstelt de schade zich slechts gedeeltelijk. Tussenkomst van oftalmoloog; neuroloog, cardioloog,... zijn dan nodig.

[1] Curr Opin Rheumatol 1999 Jan;11(1):53-7 YAZICI H Department of Internal Medicine, Cerrahpasa Medical Faculty, University of Istanbul, Turkije

[2] Ann Med Interne (Paris) 1999 Nov;150(7):535-41 FRANCES C Service de Medecine Interne, Hopital de la Pitie, Paris, Frankrijk

[3] Ann Med Interne (Paris) 1999 Nov;150(7):562-70 BENAMOUR S Service de Medecine Interne, CHU Ibn, Rochd, Casablanca, Marokko

[4] Nippon Rinsho 1999 Feb;57(2):374-7 HASHIMOTO T Department of Internal Medicine, Teikyo University School of Medicine, Tokyo, Japan

[5] Nippon Rinsho 1999 Feb;57(2):409-12 HIROHATA S Department of Internal Medicine, Teikyo University School of Medicine, Tokyo, Japan

[6] Jpn J Ophthalmol 1999 Jul-Aug;43(4):312-7 ANDO K Department of Ophthalmology, Tokyo University School of Medicine, Tokyo, Japan

[7] Presse Med 1999 Jun 5;28(20):1080-4 TOHME A Service de Medecine Interne, CHU Hotel-Dieu de France, Beyrouth, Libanon

[8] Ann Med Interne (Paris) 1999 Nov;150(7):529-34 CASSOUX N Service d´Ophthalmologie, Hopital de la Pitie-Salpetriere, Paris, Frankrijk

[9] Ann Med Interne (Paris) 1999 Nov;150(7): 555-61 WECHSLER B Service de Medecine Interne, CHU Pitie-Salpetriere, Paris, Frankrijk

[10] Ann Med Interne (Paris) 1999 Nov;150(7):576-81 FRESKO I Department of Internal Medicine, Cerrahpasa Medical School, Istanbul, Turkije

 

WIE IS VATBAAR VOOR BEHCET

Mannen zijn meer vatbaar dan vrouwen

Statistieken gewagen van 77-83% mannen en 23-17% vrouwen. Bij de meeste begint het in hun 20er of 30er jaren. Behçet patiënten zijn dikwijls jong volwassen mannen. Gemiddeld is het verloop ernstiger bij mannen dan bij vrouwen. Het kan ook eens bij kinderen onder 16 jaar beginnen. Dan beperkt het zich dikwijls tot aften, huid-symptomen en gewrichts-ontstekingen met een milder verloop.

Behçet is verspreid over de gehele wereld

Maar ze komt veel voor in Japan, Korea, China, het Midden Oosten en rond de Middellandse Zee. Daarbuiten is ze zeldzaam. Ze werd reeds beschreven door Hippocrates in het tijdperk van de Grieken. Het is alsof ze zich verspreid heeft langs de Zijde Route vanuit Japan tot aan de Middellandse Zee.

Mensen met het genetisch kenmerk HLA-B51 zijn meer vatbaar

Dat Behçet gen is een heel vaag kenmerk. 80% van de patiënten hebben dat Behçet kenmerk.

Behçet is een gecompliceerde ziekte

Ze tast vele en zeer verschillende organen aan: slijmvliezen, capillaire bloedvaten, ogen, gewrichten, hersenen, grote bloedvaten en hart, ...Als men Behçet heeft, kan men aantasting van een bepaald orgaan dan alleen krijgen als men, naast het Behçet gen, ook het gen heeft dat vatbaar maakt voor aantasting van dat orgaan. Dat verschilt van patiënt tot patiënt. Vandaar de grote verscheidenheid van symptomen onder de patiënten.

 

OORZAAK

Behçet wordt veroorzaakt door een besmetting van een veel voorkomende bacterie

Daarnaar is al heel wat onderzoek gedaan:

- streptococcen [1] Engeland 1991

- mycobacterien in aften in de mond [2] Engeland 1993

- mycobacterien [3] Engeland 1994 en [4] Engeland 1996

- streptococcen bij een ontsteking rond de tanden [5] Frankrijk 1999

- actinobacillus actinomycetemcomitans bij een ontsteking rond de tanden [6] Turkije 1999

- mycobacterien [7] Turkije 2000.

Die bacterien komen in de bloedbaan langs ontstekingen rond de tanden en bloeding bij het tandsteen

Antibiotica-kuur in het begin van de ziekte geeft soms vermindering van de symptomen. Maar bij deze overal aanwezige bacterien is de herbesmetting zo frequent dat ze in de kortste tijd resistent zijn. En dan ??? De Medische Wetenschap zoekt synthetische anti-bacterie stoffen, die men op de tanden kan aanbrengen [8].

Zendium tandpasta doet ook al iets.

[1] Infect Immun 1991 Apr;59(4):1434-41 LEHNER T Department of Immunology, Guy's Hospital, London, Engeland

[2] J Immunol 1993 Aug 15;151(4):2273-82 PERVIN K Department of Immunology, Guy's Hospital, London, Engeland

[3] Clin Exp Immunol 1994 Aug;97(2):226-31 STANFORD MR Division of Immunology, Guy's Hospital, London, Engeland

[3] Scand J Immunology 1996 Apr;43(4):464-71 DIRESKENELI H Department of Immunology, Guy's Hospital, London, Engeland

[5] Presse Med 1999 Oct 9;28(30):1635-37 CHEVALET P Service de Medecine Interne A, Hotel- Dieu, Nantes, Frankrijk

[6] J Periodontol 1999 Dec;70(12):1449-56 CELENLIGIL-NAZLIEL H Faculty of Dentistry, Hacettepe University, Ankara, Turkije

[7] J Rheumatol 2000 Mar;27(3):708-13 DIRESKENELI H Division of Rheumatology, Faculty of Medicine, Marmara University, Istanbul, Turkije

[8] Nat Biotechnol 1999 Jan;17(1):42-7 Kelly CG Department of Immunology, Guy´s Hospital, London, Engeland

 

MECHANISME

Behçet is het 3e stadium van een bacterie-besmetting

In het 1e stadium verspreidt de bacterie zich in de mond rond de plaats waar ze het lichaam binnendrong. In het 2e stadium verspreidt de bacterie zich over het ganse lichaam langs de bloed- en lymphebanen en dringt ze in de verschillende organen van het lichaam. In het 3e stadium komt er een mechanisme op gang waarbij de immuun reactie die oorspronkelijk tot doel had de bacterie te verdrijven, zich keert tegen een orgaan van het eigen lichaam.

Dat doet zij alleen als er op het eigen-lichaams-orgaan structuren voorkomen die gelijken op de structuren van de bacterie

Het immuunsysteem ziet dan het eigen-lichaams-orgaan als een bacterie en poogt ook dat te vernietigen.

Dat doet ze slechts bij enkele mensen, bij diegenen die een genetische voorbeschiktheid hebben

Bij alle mensen roeit het immuun systeem de bacterie uit, ook bij Behçet patiënten. De oorzaak van Behçet ligt niet in een verzwakking van het immuun systeem, integendeel dat over-reageert op de besmetting en vergrijpt zich daarbij aan eigen-lichaams-organen. Dat gebeurt als de patiënt het gen HLA-B51 heeft.

Het immuun systeem is een georganiseerde krijgsmacht met een reeks verschillende cellen

Geen leger op deze wereld heeft zo´n verscheidenheid aan uitrustingen (cellen), is zo goed georganiseerd, getraind en gedisciplineerd als het immuun systeem. Dat is ook nodig, want de belagers die gezworen hebben het leven van de wereldbol weg te vegen, zijn echt geen doetjes. In zo´n organisatie kunnen fouten bestaan. Dat is Behçet. De Medische Wetenschap is al die fouten in het immuun systeem, die bij Behçet vooral bestaan uit over-ijver en over-reactie, aan het optekenen in de hoop ze straks te kunnen recht zetten.

Het immuun systeem bestaat uit witte bloedcellen: thrombocyten, lymphocyten (B-cellen en T-cellen), monocyten (macrophagen en AP-celen) en granulocyten (neutrophils, basophils en eosinophils).

Eerst loopt het mis in de samenspraak tussen AP-cel en T-cel

De AP-cel neemt de ziektekiem op en haalt daaruit een stukje van 6 tot 12 aminozuren (bouwstenen van de levende wezens). De T-cel controleert of dat stukje, T-cel kenmerk genoemd, tot het eigen lichaam behoort of afkomstig is van een vreemde indringer. Is dat een indringer dan stuurt de T-cel signalen uit die de immuun reactie op gang brengen waardoor de indringer vernietigd en opgeruimd wordt. Hier loopt het voor het eerst mis bij Behçet. De binnengedrongen bacterie heeft een T-cel kenmerk dat heel goed gelijkt op dat van de slijmvliezen van de mens. De over-ijverige AP-cel en T-cel laten zich daardoor misleiden en zenden signalen uit om een immuun reactie te starten tegen de slijmvliezen van het eigen lichaam. De schade aan die slijmvliezen wordt dus niet door de bacterie aangebracht, maar door de cellen van het immuun systeem.

Met dat signaal te stoppen, zou men Behçet voorkomen

Dat kan door de over-ijverige T-cel uit te roeien.

In laboratorium-proeven maakt men van het T-cel kenmerk (de 6 tot 12 aminozuren) varianten die in 1 of 2 aminozuren verschillen = vervormd T-cel kenmerk. De meeste van die vervormde T-cel kenmerken laten de T-cel ongemoeid, maar er zijn er altijd wel een paar die gewoon dodelijk vergif zijn voor de T-cel. Men geeft dat vervormde T-cel kenmerk als medicament aan de patiënt.

Voor sommige auto immuun ziekten met een gelijkaardige start bestaat het medicament reeds in West Europa sedert 1993 (VECTOREX Zwitserland). Ook in ons land is er ervaring. Patiënten zijn heel tevreden over het resultaat dat werkelijk spectaculair is. Er zijn geen bijwerkingen. Ook in Japan en de Verenigde Staten is de Medische Wetenschap het geneesmiddel op het spoor. Het wetenschappelijk onderzoek staat daar ongeveer zo ver als men in West Europa was in 1992. Inlopen gaat meestal wel vlugger dan voorgaan, zodat we kunnen hopen dat binnen enkele jaren de gehele wereld zal werken aan de ontwikkeling van deze medicamenten: de geneesmiddelen van de nieuwe generatie, met als kenmerken:

- ze genezen echt

- de dosissen zijn minimaal

- ze hebben geen bijwerkingen, doordat ze de fout corrigeren en niet het gehele systeem onderdrukken

- de productie is eenvoudig

- Lancet 1996 Mar 23;347(9004):789-94 HASAN A Department of Immunology, Guy´s Hospital, London, Engeland

- Int Rev Immunol 1997;14(1):21-32 LEHNER T Department of Immunology, Guy´s Hospital, London, Engeland

- Int Rev Immunol 1997;14(1):89-96 SAKANE T Department of Immunology, St Marianna University, School of Medicine, Kanagawa, Japan

- Br J Rheumatol 1997 Nov;36(11):1144-50 WARNOCK MG Rheumatology Laboratory, Medical School, University of Newcastle upon Tyne, Engeland

- Clin Exp Immunol 1998 May;112(2):317-24 HIROHATA S Department of Internal Medicine, Teikyo University School of Medicine, Tokyo, Japan

- Am J Hum Genet 1999 May;64(5):1406-10 OTA M Departments of Legal Medicine, Shinshu University School of Medicine, Matsumoto, Japan

- Ann Med Interne (Paris) 1999 Oct;150(6):483-7 LEHNER T Department of Immunobiology, Guy´s Hospital, London, Engeland

- Tissue Antigens 1999 Dec;54(6):565-71 KERA J Department of Genetic Information, Tokai University of Medicine, Bohseidai, Isehara, Kanagawa, Japan

In het mechanisme van Behçet zijn er nog verdere immuun reacties waar het misloopt

Er is ook een ziekte waarbij er slechts die eerste fout is: "Aphthosis" of "Recurrent Oral Ulcers = ROU". Schijnbaar hebben Behçet en ROU dezelfde oorzaak en dezelfde start met aften in de mond. De wetenschap kan heel wat opsteken voor Behçet met ROU grondig te bestuderen. ROU is namelijk gemakkelijk te bestuderen want heel wat mensen hebben dat. Praktisch iedereen krijgt bacterie-besmettingen in het bloed langs ontstekingen rond de tanden. De meeste mensen zijn daartegen immuun: bij hen geeft dat geen enkel ziekte-symptoom. Velen krijgen ROU en daarmee houdt het op. Enkelen krijgen Behçet. Alles hangt af van de genetische voorbeschiktheid van de patiënt.

- Clin Exp Immunol 1995 Mar;99(3):392-7 HASAN A Department of Immunology, Guy´s Hospital, London, Engeland

- Dent Update 1998 Dec;25(10):478-84 SCULLY C Eastman Dental Institute for Oral Health Care Sciences, University of London, Engeland

- J Am Acad Dermatol 1999 Jan;40(1):1-18; quiz 19-20 GHATE JV Department of Dermatology, Wake Forest University of Medicine, Winston-Salem, North Carolina 27157, USA

- Dermatology 1999;198(3):247-51 VERPILLEUX MP Department of Dermatology, Hopital Henri-Mondor, Creteil, France

Het signaal dat de T-cel uitzendt is te intens en daardoor onstaat een ongebruikelijk groot aantal neutrophils

Dat aantal is zo groot dat het lichaam er niet meer in slaagt ze allemaal op te ruimen. Massa's neutrophils liggen overal in het lichaam opgestapeld, vooral rond de capillaire bloedvaten, waar ze voor ontstekingen zorgen. Die ontstekingen treft men aan rond de capillaire bloedvaten van de huid, de grote aders, het hart, de hersenen, de longen,...

- Int Rev Immunol 1997;14(1):11-9 YAMASHITA N Department of Immunology, St Marianna University, School of Medicine, Kanagawa, Japan

- Histopathology 2000 Apr;36(4):362-71 KOBAYASHI M Department of Pathology, Aichi Medical University, Aichiken, Japan

Door de aanwezigheid van een overmatig aantal adhesie-moleculen hechten de macrophagen zich aan structuren in de eigen ogen

Deze adhesie-moleculen waren oorspronkelijk bedoeld om de aanhechting van macrophagen aan de bacteriën mogelijk te maken. Die aanhechting is een eerste stap in de opruiming van de bacterien door macrophagen.

De schade toegebracht aan de ogen is ernstig. Het meest effectieve immuno suppressivum om de productie van adhesie moleculen te remmen, is tot nu toe cyclosporine. De Medische Wetenschap zoekt meer specifieke middelen met minder bijwerkingen.

- Ocul Immunol Inflamm 1998 Jun;6(2):81-92 VERITY DH Department of Ocular Immunology, Rayne Institute, St Thomas Hospital, London, Engeland

Ook thrombocyten zijn over-actief en geven een sterke stolling in het bloed

Zo kunnen de ernstige problemen aan het hart te wijten zijn aan drie oorzaken tegelijk: ontstekingen rond de capillaire bloedvaten, thrombose in de grote aders en directe aantasting van een klep of een kamerwand.

- Ann Med Interne (Paris) 1999 Nov;150(7):542-54 WECHSLER B Service de Medecine Interne, CHU Pitie-Salpetriere, Paris, Frankrijk

- Can J Cardiol 2000 Mar;16(3):345-51 KIRIMLI O University School of Medicine, Izmir, Turkije

Het zelfde geldt voor de hersenen. Zijn alleen de bloedvaten aangetast dan is er overdruk in het hersenvocht. Is ook het hersen-weefsel of het hersenvlies aangetast, dan is er daarbij een overmaat aan cellen en eiwitten in het hersenvocht. Hart en hersen-problemen zijn de ernstigste bij Behçet.

- Rev Med Interne 1998 Jan;19(1):55-9 VIGNES S Service de Medecine Interne, Hopital de la Pitie-Salpetriere, Parijs, Frankrijk

- J Neurol 1998 Apr;245(4):197-205 SERDAROGLU P Department of Neurology, Faculty of Medicine, University of Istanbul, Turkije

- Brain 1999 Nov;122(Pt 11):2171-82 AKMAN-DEMIR G Department of Neurology, Faculty of Medicine, University of Istanbul, Turkije

Gewrichten hebben een enorm herstelvermogen en na de crisis bestaat er dus een grote kans dat ze spontaan herstellen.

- Rev Rhum Engl Ed 1998 May;65(5):299-307 BENAMOUR S Department of Internal Medicine, Inb Rochd University Hospital, Casablanca, Marokko

- Korean J Intern Med 1999 Jan;14(1):66-72 PARK JH Department of Internal Medicine, Keimyung University Dongsan Medical Center, Taegu, Korea

 

DOKTERS WERELDWIJD

- HIROHATA S Department of Internal Medicine, Teikyo University School of Medicine, Tokyo, Japan

- WECHSLER B Service de Medecine Interne, CHU Pitie-Salpetriere, Paris, Frankrijk

- LEHNER T Department of Immunology, Guy´s Hospital, London, Engeland

- DIRESKENELI H Division of Rheumatology, Faculty of Medicine, Marmara University, Istanbul, Turkije

- SAKANE T Department of Immunology, St Marianna University, School of Medicine, Kanagawa, Japan

- YAMASHITA N Department of Immunology, St Marianna University, School of Medicine, Kanagawa, Japan

- AKMAN-DEMIR G Department of Neurology, Faculty of Medicine, University of Istanbul, Turkije

 

PATIENTEN-VERENIGINGEN WERELDWIJD

Voor Behçet zijn er geen wereld-organisaties.

Breng je op Uw zoek-machine het woord Behçet dan krijg je wel tientallen bladzijden bruikbare engelse teksten, die ruimschoots voldoen.