.

Welkom bij ZIEKENZORG

afdeling Schoonbroek/Rozemaai

.
     
 

ZIEKENZORG SCHOONBROEK-ROZEMAAI.

Ziekenzorg Schoonbroek-Rozemaai is een beweging van vrijwilligers die mensen wil bereiken welke door fysieke beperkingen minder ontmoetingskansen hebben.

Dit kan zijn door langdurige ziekte, handicap, ongemakken die het ouder worden met zich mee brengt, enz.

In de eerste plaats willen we hun regelmatig een bezoekje brengen, een luisterend oor aanbieden, kontaktpersoon zijn.

Daarnaast trachten we ontmoetingskansen te bieden door en aantal activiteiten in te richten. Een Paasfeestje, een wandelnamiddag waarbij iedereen meekan, een dagreisje met liftautocar, een concertbezoek, enz. Ophalen kan indien nodig door vrijwilligers.

Dit aanbod is volledig vrijblijvend, je kan zelf bepalen wat je meedoet, ook mensen die enkel huisbezoek wensen zijn in onze vereniging zeer welkom.

Er dient geen lidgeld betaald te worden, onze activiteiten zijn gedeeltelijk gratis, andere tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Dit kan door de opbrengst van onze jaarlijkse pannenkoekenslag.

Zoals gesteld steunt onze beweging op vrijwilligers, mensen die zich enkele uurtjes per maand willen inzetten om onze beweging te versterken zijn altijd welkom.

 
 

Voor meer inlichtingen kan je steeds terecht bij een medewerker,
of op één van de volgende adressen:

Frieda Lofgren, Tractaatstraat 7, 2030 Antwerpen,
Tel.: 03 542 01 49.

Fons Huybrechts, Groot Hagelkruis 163E, 2030 Antwerpen
Tel.: 03 542 23 95.

Wens je inlichtingen via het internet dan kan je steeds mailen naar:
rodens@telenet.be