NGO Volens
samenwerken in het zuiden

Wat?

Volens is een christelijke niet-gouvernementele organisatie die door het uitzenden van ngo-co÷peranten, mannen en vrouwen, haar solidariteit wil betuigen met de volkeren van Afrika, Latijns-Amerika en AziŰ. Volens ondersteunt lokale ngo's door het aanbieden van bekwaam en gemotiveerd personeel voor hun ontwikkelingsprojecten. Volens is erkend door de Belgische overheid en kan voor haar ontwikkelingswerkers het ngo-co÷perantenstatuut aanvragen bij het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS).

Korte geschiedenis

De v.z.w. "Vrijwilligers voor het Onderwijs" werd opgericht op 28 januari 1965 in het kader van het Belgisch volontariaat voor ontwikkelingssamenwerking. Ze verving een reeds vroeger bestaande dienst die voor 1960 leerkrachten uitstuurde voor het Vrij Onderwijs in Congo, Rwanda en Burundi. Vanaf '70 vertrekken vrijwilligers, mannen of vrouwen, ook naar andere werelddelen en worden ze in meerdere sectoren ingezet. Sindsdien treedt de naam "Volontariaat en Internationale Samenwerking" op de voorgrond. De afkorting VOLENS blijft echter de meest gebruikelijke benaming.

Werkvelden en partners

Sinds vele jaren legt Volens in het merendeel van de projecten waaraan ze meewerkt het accent op de vormende en educatieve component van de inzet van de ngo-co÷perant in de projecten. Deze component komt in alle sectoren aan bod. Zo kunnen ngo-co÷peranten ingeschakeld worden in de werkvelden onderwijs, vorming, gezondheidszorg, landbouw, vrouwenwerk, sociale promotie, economische activiteiten, milieubescherming, enz... De taken van de ontwikkelingshelper zullen echter steeds bekeken worden in het licht van vormende en educatieve aspecten, en van de groeps- en zelfontplooiing. Uit de aard van het soort van projecten is ook de aard van de partners af te leiden. We willen samenwerken met die partners die zich terugvinden in het voorgaande en de nadruk willen leggen op het vormende en educatieve. Traditioneel situeren die partners zich in een kerkelijke structuur, maar evengoed komen plaatselijke bewegingen, groeperingen en ngo's aan bod mits ze een duidelijke binding hebben met basiswerk en kiezen voor de minst bedeelden.

bron: NGO Volens - infofolder

voor meer info :

VOLENS
Volontariaat en Internationale Ontwikkelingssamenwerking
Vooruitgangsstraat, 333/2
1030 Brussel
tel.: (32) 02/201 02 70
fax: (32) 02/201 02 93
volens@pi.be


info over Volens in Centraal-Amerika (Spaanstalig): http://www.associatives.org/Volensac