Oscar A. Romero

 

'als christen moet ik jullie zeggen, ik geloof niet in de dood zonder verrijzenis.
Als ik word vermoord, zal ik herrijzen in het Salvadoreense volk'
Oscar A. Romero

 

Oscar Romero werd op 15 augustus 1917 geboren in Ciudad Barrios, een stadje in de bergen ten oosten van San Salvador. Hij was het tweede van zeven kinderen. Toen hij dertien was, verklaarde hij geroepen te zijn om priester te worden.

Hij ging naar het seminarie in San Miguel, nadien in San Salvador en van daaruit trok hij naar Rome.Hij werd gewijd in 1942. In januari 1944 werd hij teruggeroepen bij de bisschop van San Miguel waar hij snel secretaris van het bisdom werd. Hij deed dit gedurende 23 jaar. In San Miguel bloeide zijn werk en groeide zijn reputatie. Hij richtte een aantal nieuwe organisaties op en inspireerde vele mensen met zijn preken, die door vijf lokale radiostations werden uitgezonden en die men kon horen in de hele stad.

Romero was onder de indruk van het nieuwe katholicisme dat met veel vertrouwen was bekrachtigd in het tweede Vaticaans concilie, maar hij was niet altijd mals in zijn kritiek. In 1970 werd hij hulpbisschop van San Salvador waar hij zich bezig hield met de administratie.Velen vonden hem conservatief qua opvattingen en temperament. In 1974 werd hij bisschop van een ruraal bisdom, Santiago de Maria. Drie jaar later, in februari 1977, werd Romero aartsbisschop van San Salvador. In diezelfde maand werd op de grote markt van San Salvador een menigte manifestanten aangevallen door soldaten. Later, op 12 maart 1977 werd de radicale priester Rutilio Grande, een bekende van Romero, in Aguilares vermoord. Romero stelde vast dat er geen officieel onderzoek werd gevoerd. Hij moest erkennen dat de macht in het land in handen lag van geweldenaars die met strafvrijstelling moordden. De rijkdom strafte het geweld dat hen recht hield. Dodentroepen begingen moorden in de steden terwijl soldaten hetzelfde deden op het platteland. Toen er een nieuwe regering werd gekozen waarin machtige belangen waren vertegenwoordigd, was het duidelijk dat er
was gefraudeerd. Er was sprake van revolutie.

Meer en meer begon Romero zich in te zetten voor de armen en de mensen die vervolgd werden. Hij werd de katalysator voor de radicale morele profetie in de kerk en erbuiten. Intussen begon zijn Kerk te documenteren over de schending van de mensenrechten en de waarheid aan te tonen in een land dat geregeerd werd door leugens, waar mannen en vrouwen gewoonweg verdwenen zonder verder bericht. De pers viel hem hard aan. Romero, werd gezegd, verenigde de kerk met revolutionairen. Dit weerlegde hij: de kerk was geen politieke beweging. Maar nadat een aantal priesters werden vermoord, vond Romero in hun dood 'het testament van een kerk ge´ncarneerd in de problemen van zijn volk'. In mei 1979 bezocht hij de paus in Rome en hij legde hem zeven dossiers voor met rapporten en documenten die de onrechtvaardigheden in El Salvador
beschreven. Maar zijn vrienden voelden zijn isolement in de kerk, terwijl de bedreigingen tegen hem en het gevaar voor hem steeds groter werden buiten de kerk. Op 24 maart 1980 werd hij neergeschoten terwijl hij de mis opdroeg in de kapel van het ziekenhuis waar hij leefde.

Vandaag wordt de herinnering aan Oscar Romero levend gehouden door het Salvadoreense volk en oneindig veel christenen in de hele wereld.

vertaling van:
http://www.westminster-abbey.org/Martyrs/oscar_romero.htm

 

 

'Armoede' is niet:
zich ontdoen van het overtollige
11/11/79

 


Afbeelding van Romero op het kerkje van La Noria

 

Het zijn de armen
die onze geschiedenis smeden
11/11/79

 

Links: