Zoogdierenwerkgroep Vlaamse Ardennen +Activiteitenkalender


Bekijk via deze link onze activiteitenkalender voor meer info over onze activiteiten


De zoogdierenwerkgroep Vlaamse Ardennen plus

De zoogdierenwerkgroep van de natuurpuntafdeling Vlaamse Ardennen plus stelt zich als doelen om door het opzetten van verschillende projecten het voorkomen van alle verschillende zoogdiersoorten in de regio te registreren en op te volgen. Dit gebeurt door gerichte observaties en tellingen maar ook losse waarnemingen uit de streek worden gebundeld om zo een globaal beeld van de zoogdierdiversiteit in de regio Vlaamse Ardennen plus te krijgen. Op die manier wil de werkgroep een interactieve vereniging vormen waar iedereen met zijn waarnemingen, vragen en opmerkingen terecht kan en waarbij iedereen ook de resultaten van zijn/haar inspanningen op de voet kan volgen via de verschillende kanalen (oa deze website).

Daarnaast volgt de werkgroep op voor welke soorten extra bescherming en een aangepast beheer nodig zou zijn en waar nodig zetten wij ook daar specifieke projecten rond op.

In laatste instantie doet de werkgroep, naast monitoring en beheer in functie van het behoud, ook inspanningen om de regionale diversiteit met betrekking tot de zoogdierfauna te verhogen. Dit doet de werkgroep door constant na te gaan voor welke soorten een potentiëel draagvlak in de regio aanwezig is en door waar nodig de voorwaarden voor de (terug)komst van enkele zeer specifieke soorten te verbeteren. Een typevoorbeeld hiervan is het doorlopend project rond de eikelmuis.

Vlaamse Ardennen plus is het regionale samenwerkingsverband van zes Natuurpunt afdelingen in het zuidwesten van de provincie Oost-Vlaanderen: Naast deze zoogdierenwerkgroep zijn binnen dit verband ook thematische werkgroepen actief rond: VA+ overkoepelt zo´n 1500 Natuurpunt leden en meer dan 350 ha Natuurpuntreservaat.


View My Stats