Wie is Sinterklaas?

Sinterklaas werd als Nicolaas geboren in het jaar 270 in Pataras (een streek in het zuiden van Turkije). Turkije heette toen Klein-AziŽ. Nicolaas was het enige kind van rijke ouders, die heel jong stierven. De jonge Nicolaas erfde alles. Het geld hield hij niet voor zichzelf, maar hij deelde het uit aan arme mensen. Toen hij ouder was, werd Nicolaas bisschop van de stad Myra. Vanwege zijn vele goede daden werd Nicolaas op 6 december 342 heilig verklaard. Vanaf toen heette hij Sint-Nicolaas. In de loop der eeuwen is het Sinterklaas geworden.

3k

Waarom ziet Sinterklaas er uit als een bisschop?

Zoals hierboven ook staat, was Sint-Nicolaas een bisschop van de Grieks-Katholieke kerk in de plaats Myra in Klein-AziŽ (tegenwoordig Turkije). Een bisschop is het hoofd van de katholieke kerk in een bepaald gebied.

 

Komt Sinterklaas uit Spanje?

Hoe komt het toch dat iedereen denkt dat Sinterklaas uit Spanje komt? Hij is er tijdens zijn leven waarschijnlijk nog nooit geweest, maar het zou te maken kunnen hebben met de geschiedenis. Van 1568 tot 1648 was er oorlog tussen Spanje en Nederland. Toch was er veel handel tussen beide landen. De Nederlanders ruilden goud en zilver voor kruiden en sinaasappels ('appeltjes van Oranje'). Spanje was in die tijd een rijk land waar veel luxe artikelen en lekkers vandaan kwam. Dus dachten de mensen dat Sint-Nicolaas daar zelf ook vandaan kwam.  Bovendien is Sint-Nicolaas ook de beschermheilige van de zeevaarders, die toen natuurlijk met hun boten de handelswaar uit Spanje haalden en dus door hem werden beschermd.

2k

Waarom rijdt Sinterklaas op een schimmel?

De Germaanse god Wodan reed op een groot wit paard. Vroeger vonden hoge heren dat voornaam en apart staan en daarom reden zij graag op witte paarden of schimmels. Sint-Nicolaas was ook een voornaam persoon.

 

Waarom gaan Sinterklaas en Zwarte Piet 's nachts over de daken?

Sint-Nicolaas wil als gever nooit gezien worden en brengt in het donker met Piet alle cadeautjes en lekkers door de schoorsteen in de huiskamer. Ook de god Wodan reed hoog in de lucht en ging aan het eind van het jaar rond om de mensen te belonen of te straffen voor hun gedrag. Wellicht ligt daar de oorsprong van dit gebruik.

71k

Hoe is het zwarte pietenpak ontstaan?

Zwarte Piet loopt in de kleding van een 16e-eeuwse page. Pages waren de persoonlijke dienaren van hooggeplaatste heren zoals hertogen en prinsen. Het pietenpak is dus eigenlijk een "pagepak".

 

Waarom heeft Piet altijd een zak en een roe bij zich?

Vaak moet Piet de schoorsteen met de roe schoonvegen zodat de cadeautjes schoon en netjes beneden komen. De zak is een handig vervoermiddel voor de cadeautjes en het snoepgoed.

 

Waarom zetten kinderen met Sinterklaas hun schoen?

Al eeuwen wordt een schoen gebruikt om bijzonderheden in te ontvangen en omdat ieder kind zijn of haar eigen schoen heeft, kan Piet zich nooit vergissen met het uitdelen van de cadeaus.

4k

Hoe oud is Sinterklaas eigenlijk?

Sint-Nicolaas is in het jaar 270 geboren. Dus nu, in 2004, is hij 1734 jaar oud.

 

Waarom heeft Sinterklaas hulp van een Zwarte Piet en niet van een witte of gele?

Piet is door al die jaren schoorsteenvegen zo zwart van het roet geworden dat niemand meer weet welke huidskleur hij oorspronkelijk had. Het is ook helemaal niet belangrijk. Het doet er toch niet toe of je zwart, wit of geel bent, of welke kleur dan ook!

44k